Jiří Typlt

* 1929

 • „V té době jsem měl kalvárii s kádrovými posudky, sekretariátem na závodě. Tehdy mě nutili, abych chodil s nima po sedlácích, abych je přesvědčoval, že to je potřeba, a tak dále. Já jsem tenkrát byl na tom psychicky velmi špatně. Dokonce jsem se tam zhroutil a nakonec, když mně dali možnost buďto fabrika, nebo pomocná síla do stavebnictví, tak jsem přijmul stavebnictví. Na rok. To byla taková ta brigáda. A než jsem si ten rok odkroutil před Jáchymovem, to bylo nepříjemný teda.“

 • „Já jsem pracoval ve třetím patře, kde byla výška sloje osmdesát nebo devadesát centimetrů. To bylo taky poněkud nezvyklé pro člověka, který pracoval volně, na vzduchu. A tam se mně stalo to, že taky jsem měl úraz. Poněvadž jak je, jestli něco o tom víte, pod uhlím bývá takový ten proplástek, smíchaný kamení s uhlím. A takže jsem se snažil na příkaz toho štajgra to sbíječkou uvolnit, tak se na mě svalila celá ta sloj podšramaná a odnesla to levá noha.“

 • „To bylo na konci března, kdy u Hřídelce u Lázní Bělohradu spadl bombarďák a piloti se dostali přes lesy až k nám pod Kumburk. To je ten hrad tam. A jednou, to už bylo, to už jsme byli na poli, v dubnu, se najednou v domě objevili tři lidé, kteří jaksi na mě mluvili nejdříve anglicky. To bylo vyloučeno. Ale jeden z nich uměl perfektně německy. Byl přestrojený za lesníka, se vší parádou. Ti druzí, to byli malíř pokojů, a ten další, to už jsem zapomněl. To už nevím. Úplnou náhodou tam objevili prázdný dům, kde pobývali dva a půl měsíce nebo tři měsíce. My jsme... maminka jim dávala mlíko. Chleba, ten nebyl ovšem pro ně. Chleba, to jako odmítali. Chtěli buchty, nebo tak nějak, nebo housky.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Hradec Králové, 18.11.2022

  (audio)
  délka: 01:01:54
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Královehradecký kraj
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Sestřeleným letcům nosil kafe a mlíko. Chutnaly jim i buchty a housky

Jiří Typlt v 50. letech v závodě ZPA Nová Paka
Jiří Typlt v 50. letech v závodě ZPA Nová Paka
zdroj: archiv pamětníka

Jiří Typlt se narodil 28. ledna 1929 v obci Zboží u Nové Paky jako první z devíti sourozenců. Rodiče pracovali na vlastním statku, který měl Jiří jako nejstarší převzít. Na konci války se pamětníkova rodina několik měsíců starala o ukryté zahraniční letce. Po válce pamětník až do vojenské služby pracoval na hospodářství svého otce. Na vojně byl umístěn u PTP v Ostravě-Radvanicích, kde se při práci na šachtě zranil. Tam také onemocněl žloutenkou a část vojny strávil na léčení. Po návratu z vojny nastoupil do ZPA Nová Paka, odkud byl na rok vyslán na pracovní stavební brigádu. I přes počáteční stranický odpor a šikanu ze strany vedení pokračoval až do sedmdesátých let v práci v ZPA Nová Paka, kde si vybudoval výbornou pracovní pověst. V roce 1974 se přiženil do Hradce Králové a až do konce svého pracovního života působil v královéhradeckém podniku Fotochema. V roce 2022 žil v Hradci Králové.