Blažena Strachotová

* 1917

 • ,,Zatmění bylo. Pod trestem smrti bylo, kdo měl rádio. Rádia se musela za Německa odevzdat. Kdo si nechal rádio a přišlo se na to, tak byl popravený. Ale my jsme měli jedno schované a u nás se poslouchalo.“

 • ,,Chodily nábory, chodili s přesvědčováním. Sedláci se proti tomu postavili. Dokonce jeden sedlák, takový mladý i s vidlemi, se proti nim postavil, vykázal je z domu. Bojovali. Odvedli krávy, dobytek do stodol. Všechno to sloučili.“

 • ,,Přijeli k nám tři páni a chtěli s námi mluvit. Říkali, že jsou posláni, aby nám předali nějaké papíry kvůli znárodnění podniku. Manžela to rozčílilo. A říkal: 'Ven z mého domu!' Oni mu říkali, ať se nerozčiluje, že to není jejich vina, že to je usnesení k tomu znárodnění. Postavil se proti nim. Tak museli zavolat Bezpečnost. Nechci říct s puškou se proti nim postavil. On byl nimrod a měl dvě pušky. Postavil se proti nim. Tak museli zavolat Bezpečnost. Ti ho sebrali a odvedli do domu, zavolali lékaře. Lékař mu musel dát injekci na uklidnění. Potom všichni odešli. Už se nic nekonalo, protože to bylo tragické.“

 • "Starší sestry, než šly do školy, donášely to pečivo do obchodu a do hostinců, kde bylo potřeba. Já, když jsem v druhé třídě byla, tak jsem nosila do zámku v košíčku čerstvé pečivo, aby měli k snídani. Zámek jsme měli kousek od našeho domu."

 • „Bylo bombardováno taky nad naší obcí. Jedna rodina zahynula a bylo tam sestřeleno 28 amerických výsadkářů nad naší vesnicí německým vojskem. Potom byli po válce exhumováni a převážena těla do Francie. To si pamatuju, jak ta americká letka těch výsadkářů přiletěla nad tu obec a ti Němci na ni čekali a na těch padácích je postříleli. Osmadvacet amerických letců a pohřbili je za hřbitovem.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Domov pro seniory, České Budějovice, 11.10.2018

  (audio)
  délka: 36:28
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy našich sousedů
 • 2

  České Budějovice, 14.04.2022

  (audio)
  délka: 56:50
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
 • 3

  České Budějovice, 24.05.2022

  (audio)
  délka: 45:56
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Všichni živnostníci drželi za jeden provaz, ale nic se nedalo dělat

Blažena Strachotová ve Slavičíně, 1927
Blažena Strachotová ve Slavičíně, 1927
zdroj: archiv pamětnice

Blažena Strachotová, rodným příjmením Fibichová, se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na jižní Moravě do rodiny statkáře a pekaře Rudolfa Fibicha. Pekařská živnost se v rodině Fibichů dědila po generace. Maminka Františka Fibichová pracovala v domácnosti a vypomáhala v pekařství. Ve 30. letech se Blažena Strachotová vyučila prodavačkou masa a uzenin ve Valašském Meziříčí. V roce 1939 se provdala za Jaroslava Strachotu, jehož rodina vlastnila ve Slavičíně sodovkárnu. V roce 1945 byla očitým svědkem letecké bitvy nad Slavičínem, při níž zemřelo 28 amerických letců, kteří byli pohřbeni v hromadném hrobě za místním kostelem. Podnik na výrobu sodovek provozovala Blažena Strachotová s manželem až do roku 1950, kdy byla jejich živnost za dramatických okolností znárodněna. Strachotovi ani jejich přátelé z okruhu drobných živnostníků do poslední chvíle nevěřili, že by mohly drobné podniky a rodinné živnosti podléhat probíhajícímu znárodnění. Po zabrání podniku museli opustit i byt, který měli v komplexu sodovkárny. Později odešli ze Slavičína natrvalo. Blažena Strachotová následovala svého muže do Ostravy, kde spolu pracovali v podniku Ingstav jako řidič a závoznice. V Ostravě žili dva roky ve velmi nuzných podmínkách na ubytovně. Strachotovi měli dva syny, Jana a Jaroslava. Oba synové měli vzhledem ke svému živnostenskému původu ztíženou cestu na vysoké školy. V roce 1977 se manželé Strachotovi přestěhovali do Českých Budějovic, aby byli na stáří a při zhoršujícím se zdravotním stavu manžela blízko synovi Jaroslavovi. Manžel pamětnice zemřel 9. listopadu téhož roku. V době natáčení rozhovoru (2022) byla Blažena Strachotová nejstarší obyvatelkou Českých Budějovic.