farář František Šotola

* 1928

 • „Partyzáni začali na kolonu těch aut střílet. [Němci] vylezli z aut a rozvinuli rojnici a viděli, že z kostela je někdo pozoruje – tak stříleli pancéřovýma pěstma a několik zásahů dostala věž. Postupovali na Kamenici, aby se kryli proti těm takzvaným partyzánům. Tam v Rohozný ty blaťáky vytáhli ze sklepů, co tam byly poschovávaný. Táhli na Kamenici a stříleli na naše, někteří utíkali do polí, nebo tam na začátku byli Pilařovi a zrovna tam byly děvčata, vycházela z branky, tak je zastřelili.“

 • „To byli různí, třeba ti kulaci nebo když se potřebovali zbavit na národním výboru někoho, tak ho poslali do PTP. Kdo byl prověřený, tak ho potom pustili, ale nás bohoslovce nepustili a soustředili to velitelství z Libavý na Rajhrad. Tam jsme očekávali osud.“

 • „My jsme přišli do Orlové a tam to bylo jako opravdu... Jak nás vedli od vlaku, tak tam na začátku pistolník se samopalem a vedl nás tam jak trestance. No a tam to byla dost těžká práce v dole. A tam už byli nasazení špioni, špicli. U nás taky, na světnici byli špicli, sledovali nás, podávali o nás zprávy, o každém zvlášť. Já jsem měl špatnej posudek.“

 • „Ze školních zážitků se pamatuju, 15. března, okupace, Němci. Byla to právě středa. Neučilo se ve škole, učitelka celý dopoledne brečela. Ale my jsme šli a teď ty Němci s těma tříkolkama, ty mašinkvéry napřažený, projížděli. Začalo se chumelit, poletoval sníh a napadlo 23 cm sněhu. Dvacet stupňů mrazu kolem 20. března. Němcům zamrzaly motory.“

 • „Bylo to hlídaný, i v kostele. Z jedný strany tam byli nějaký cikáni. Takže fotografovali kdo vychází z kostela a kdo do zákristie. Všechno bylo prostě hlídaný. Když jsem byl v Novým Městě pod Smrkem, tak tam mě taky hlídali. Kdy jsem chodil spát, v kolik jsem vstával, to všechno hlídali.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Slavoňov, 28.10.2012

  (audio)
  délka: 02:04:36
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Chci pomáhat a sloužit lidem

František Šotola
František Šotola
zdroj: autor Martin Reichl

František Šotola se narodil 12. října 1928 v Trhové Kamenici. Velkou část svého mládí prožil za války,  kdy bylo městečko obsazené německými jednotkami. Ke konci války, v květnu 1945, se stal svědkem dramatických událostí. Přímo v Trhové Kamenici došlo ke střetu partyzánů s Němci, ve Ždírci pak ke spojeneckému bombardování a dalším tragickým událostem. Po válce nastoupil František Šotola na gymnázium a následně do semináře v Chotěboři. Ještě před možností ukončit seminář vysvěcením byl odveden na povinnou vojenskou službu k PTP. Na vojně působil většinou jako dělník na stavbách, na různých pracovištích v republice. Krátký čas strávil také na dolech v Orlové. Z armády byl uvolněn v roce 1953 a dále pokračoval jako stavební dělník. V roce 1967 dostal František Šotola možnost dokončit své církevní vzdělání na semináři v Litoměřicích. Vysvěcení se dočkal v roce 1971 a poté působil na různých farnostech. Od roku 1983 spravoval kostel v Náchodě, kde zažil demonstrace roku 1989 i pád komunistického režimu. Od roku 2001 působí na farnosti v Slavoňově, kam přišel na žádost tamních sester.