Vlastislav Raichl

* 1920

 • „U naší čety byl – snad jste od něj něco četli nebo o něm slyšeli – Ludvík Aškenazy. To byl spisovatel, sloužil u naší čety, byl jako tyčka, kost a kůže, po válce ho však všichni znají spíš jako širšího než delšího. Tehdy jsme nikdo nepředpokládali, že z něj bude úspěšný spisovatel, spíš jsme ho brali jako neštěstí kumpanie. Když se totiž čistily zbraně, došli brzy chlapi z jeho družstva k názoru, že bude lepší, když mu zbraň vyčistí sami. Tu jeho pušku už potom totiž nikdo nedal dohromady, buď něco chybělo, nebo přebývalo. I jemu velmi pomáhaly ženy, já jako velitel jsem měl za povinnost vědět, co se mezi vojáky děje, a nakonec jsem shledal, že on opravdu nemůže. Nakonec ale přežil válku.“

 • „Ocitli jsme se začátkem června v táboře pro internované blízko Moskvy. Já bych se rád zastavil u této věci – známe dnešní problémy kolem takzvaných gulagů – musím říct, že to žádný gulag nebyl. Žili jsme tam, jak jsem později měl možnost posoudit, podle všech mezinárodních pravidel. Nikdo nás nenutil chodit do práce, ačkoliv mnozí z nás, zejména ti mladší, pracovat chtěli, protože nám byla dlouhá chvíle. Dostávali jsme i noviny, a dokonce se zde vyvěšovaly i nástěnky v češtině – což ovšem nebylo nutné, protože každý z nás, kdo se tam ocitl, ovládal ruštinu. Tam jsme byli asi čtrnáct dní, takže jsem zažil bombardování Moskvy.“

 • „Na frontě jsem si také udělal závěr o tom, co to znamená v boji velitel – i ten nejnižší. Při boji o Sokolovo byl raněn velitel těžkých kulometů. Zde bych odbočil – Sokolovo měla na starosti první rota s velitelem Jarošem a vpravo od ní byla vyslána dvě družstva těžkých kulometů pod mým velením jako zástupce velitele čety. Najednou jsem si uvědomil, že těžký kulomet přestal pálit. Tak jsem se podíval, a voják utíkal i s kulometem. Tak jsem ho zastavil a zeptal se, co je. A on prý: ,Velitel tamhle kulhá a my jdeme za ním.‘ A v ten moment jsem si uvědomil, jak důležitý je velitel. Zavelel jsem: ,Kdo je zástupce? Zástupce, velet!‘ Nu a zástupce se vrátil na své místo, začal velet a kulomet zase střílel.“

 • „Ženy v armádě - samozřejmě že pro mě to byla novinka jako pro všechny ostatní – pro velitele i vojáky. V Buzuluku byla skupina děvčat v takovém věku, aby byla schopná plnit určité úkoly, ale protože u praporu není tolik lidí, tak nezbývalo, než aby fungovaly jako zdravotnice. Každá rota měla dvě nebo tři zdravotnice; dokonce u Sokolova byla jedna z nich raněna – byla to manželka generála Kvapila, tehdejší Pišlová, s níž jsme se znali už z toho internačního tábora u Moskvy. Musím říct, že já i mnoho ostatních jsme byli překvapeni, co ženy snesou. Ukázalo se to už při tom náročném pochodu, některá děvčata vydržela víc než chlapi, některá jim dokonce pomáhala nést pušky.“

 • „V souvislosti s karpatsko-dukelskou operací chci vzpomenout na film, který nedávno uváděla televize – v komentáři tam zaznělo, že karpatsko-dukelská operace byla zbytečná a sbor československé armády byl zasazen Stalinem schválně tak nešťastně, aby nikdo z nás nepřežil a nemohl vyprávět o tom, co se v Sovětském svazu děje – to je naprostá báchorka. Samozřejmě že operace se nedělají proto, že někdo chce vybít jednotku, kterou předtím živil, šatil a staral se o ni. Karpatsko-dukelská operace byla podniknuta na úpěnlivou prosbu londýnské vlády a velení v čele s prezidentem Benešem.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Praha (?), 27.04.2001

  (audio)
  délka: 01:20:18
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Operace se samozřejmě nedělají kvůli tomu, že by někdo chtěl vybít jednotku, o kterou se předtím staral a živil ji a šatil

foto1.jpg (historic)
Vlastislav Raichl
zdroj: Současné foto: 1999, dokument Dukla - krev a mýtus

Vlastislav Raichl se narodil 24.1.1920 v Břešťanech na Kladensku. V roce 1931 jeho rodina vycestovala do Sovětského svazu. Chystal se zde studovat, zatímco jeho otec pracoval na stavbě metra, nicméně tyto plány překazila válka. Po krátké internaci vstoupil do československé armády, sloužil pod velením generála Ludvíka Svobody. Účastnil se bojů u Sokolova, bitvy o Kyjev, o Bílou Cerekev a naposledy karpatsko-dukelské operace související se Slovenským národním povstáním, při které byl raněn. V nemocnici se léčil až do roku 1946. Následně vystudoval vojenskou akademii v Praze a zastával v rámci mírové služby různé vojenské funkce. Díky jedné z těchto posledních funkcí se ocitl opět pod rozkazy Ludvíka Svobody - sloužil totiž jako náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Od roku 1981 je v penzi.