Putování po pohraničních stopách československých a polských disidentů

Díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Česko-polského fóra jako hlavní partner projektu, spolu s českou organizací Post Bellum a polským Ośrodek Pamięć i Przyszłość jakožto projektovými partnery, vytvoří v roce 2017 dvě Česko-polské výstavy na Borůvkové hoře a v Malé Úpě. Tato místa jsou spojena se setkáváním Československých a Polských disidentů, kteří se v 70. a 80. letech setkávali na tzv. cestách Československo-polského přátelství. V rámci projektu vzniknou nové audionahrávky Českých i Polských disidentů, kteří se těchto setkání účastnili. Zároveň vzniknou jako součást výstavy virtuální přeshraniční stezky, které budou volně přístupné v naší mobilní aplikaci Místa Paměti národa. Na podzim roku 2017 zorganizujeme s Polskými partnery konferenci na toto téma ve Wroclavi.

Popis autorských práv

Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu Putování po pohraničních stopách československých a polských disidentů a zveřejněná na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen „autorská díla“), jsou výsledkem mezinárodní spolupráce organizace POST BELLUM, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2, IČ: 26548526 (dále jen „POST BELLUM“) a organizace Ośrodek Pamięć i Przyszłość a mohou být chráněna na základě jiného právního řádu, než právního řádu České republiky, a mohou se řídit jinou právní úpravou než zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za účelem zjištění podmínek oprávněného užití těchto autorských děl prosím kontaktujte na e-mailu: info@postbellum.cz

6 pamětníků
stránka 1 / 1