23. října 1979

/ /
23. října 1979

Vysoké tresty pro členy VONS

23. října 1979 padly tresty pro členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), který pomáhal perzekuovaným signatářům Charty 77. 

Petr Uhl byl odsouzen k pěti letům odnětí svobody, Václav Havel ke čtyřem a půl, Václav Benda ke čtyřem, Otta Bednářová a Jiří Dienstbier ke třem, Dana Němcová ke dvěma letům odnětí svobody s podmíněným odkladem na pět let. 

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných založila 27. dubna 1978 skupina signatářů Charty 77. Jeho členové pomáhali postiženým právně a finančně podporovali jejich rodiny. Obraceli se na československé úřady a žádali je o nápravu. Zprávy o případech předávali do zahraničí, odkud se prostřednictvím západních rozhlasových stanic dostávaly zpět do Československa. Za svou činnost byla řada z nich různým způsobem postižena. Na konci května 1979 provedla Státní bezpečnost proti výboru rozsáhlý zásah. 22. a 23. října 1979 se uskutečnil patrně nejznámější politický proces v období „normalizace".

http://www.pametnaroda.cz/anniversary/detail/id/63/#cs_63