Hladovkáři: vláda konečně reaguje na neúnosnou situaci

/ /

„(...) Před více než dvěma lety jsme vyzvali, aby vznikl fond na pomoc disidentům. (...)“ „(...) Vláda se rozhodla z humanitárních důvodů vyhovět požadavku Jiřího Gruntoráda a udělat symbolické gesto a své usnesení k Chartě 77 odvolat. (...)“

19. listopad 2023

Centrum pomoci Paměti národa

Jak žijí naši hrdinové, je i na nás.

(Centrum vzniklo v březnu 2020)

25. listopad 2023

Vláda Petra Fialy přijala v sobotu 25. listopadu 2023 usnesení per rollam („dopisem“, pozn. red.)

Vláda konstatuje, že v lednu loňského roku, u příležitosti 45. výročí vydání úvodního Prohlášení Charty 77, přijala usnesení, ve kterém se přihlásila k tradicím dlouholetého zápasu Charty 77 o lidská a občanská práva a o demokracii. Zároveň vyjádřila úctu všem obětem represí souvisejících s Chartou 77 i dalšími tehdejšími nezávislými iniciativami a všemi, kteří se na jejich činnosti podíleli. V tomto kontextu vláda chápe současný protest pana Jiřího Gruntoráda, který vychází z vědomí disproporce mezi výše deklarovaným a skutečností, kdy řada bývalých odpůrců režimu pobírá i násobně nižší důchod, než jejich někdejší trýznitelé, důstojníci StB a funkcionáři KSČ. Na obhajobu naší vlády je třeba říci, že tento stav nezavinila a naopak činí řadu konkrétních kroků, které vedou k jeho nápravě. Tím se ovšem nezříkáme odpovědnosti. Vláda se rozhodla z humanitárních důvodů vyhovět požadavku Jiřího Gruntoráda a udělat symbolické gesto a své usnesení k Chartě 77 odvolat. V žádném případě to neznamená, že bychom se chtěli odkazu Charty vzdát. Právě naopak. Jsme připraveni náš závazek vůči odkazu Charty 77 stvrdit dalšími konkrétními opatřeními, tedy skutky, a odstranit jakoukoliv diskriminaci a ponižující překážky, jež musí lidé, kteří před listopadem 1989 usilovali o demokratický systém, dodnes podstupovat, zatímco prominenti minulého režimu mají v důchodu svá privilegia ze zákona zajištěna.

(Zdroj: Úřad vlády ČR)

Jsme rádi, že čtete naše články!