Rodíme se svobodní a sobě rovní?

/ /
Rodíme se svobodní a sobě rovní?

Co jsou „lidská práva“? Jaké jsou jejich historické kořeny? Co pro nás znamenají? Nad těmito otázkami se zamýšlí filozof Daniel Kroupa v sérii rozhovorů vedených Andrejem Novikem. Každý díl podcastu se věnuje jednomu článku Všeobecné deklarace lidských práv.

V tomto díle podcastu se dozvíte, jak může být novorozenec svobodný, když je zcela odkázán na matku. Budeme se zabývat hranicemi mezi mezi svobodou a libovůlí. Zmíníme sociální darwinismus a zeptáme se, jestli někdo může být otrokem od přírody. A nevyhneme se ani otázce: do jaké míry je svoboda i povinností.   Další díl věnovaný prvnímu článku Deklarace si můžete poslechnout zde

Nový tištěný Magazín Paměti národa