Michael Kocáb

* 1954

 • „Při jednom z dalších výslechů: ‚Tak, pane Čoku [Vilém Čok, od roku 1981 členem Pražského výběru], ověřme si to, kolik těch plakátů bylo vyrobeno?‘ ‚Sedm tisíc pět set dvacet pět!‘ ‚A kde?‘ ‚V Dortmundu!‘ To mu nesedělo. Říkal: ‚No tak, tři tisíce čtyři sta padesát osm...‘ Až pochopili, že to s ním nemá vůbec cenu – netušil, nic o tom nevěděl. Já jsem mu říkal: ‚Viléme, kdyby tě někdy donutili něco říct – něco jako udání – nebo něco napsat, protože to je to, co oni chtěj, aby se člověk stal udavačem, tak si vzpomeň na mě, a kdybys už to napsal, tak ten papír prostě sežer.‘ Načež Čok se jednou vrátil z výslechu a povídá: ‚Tak se stalo. Já jsem tam něco začal psát, mě nutili, a pak jsem si uvědomil, že by to mohlo bejt jako to udání, ale [vyšetřovatel StB] zrovna opustil kancelář. A když se vrátil, tak mě chytil, jak mi zrovna ten papír zajíždí do huby.‘ Tak si myslím, že Čok pro ně jako zajímavý případ skončil. To nemá cenu. To nemá cenu ani ho zavírat, to je prostě magor. A on taky vypadal, že.“

 • „Tak jsme dorazili na místo, Sověti tam ještě nebyli. Přesně podle [novináře Vladislava] Kvasničky jsme dorazili těsně vedle utečeneckého tábora, který tam dodnes je. Bělá pod Bezdězem je jím známá a skutečně je to těsně vedle. Přijeli jsme k tomu Kvasničkou označenému bunkru. Zastavili jsme ty naše autobusy, chvilku jsme čekali na Sověty. Po nějaké chvíli přijeli Sověti, ale bez generála [Eduarda] Vorobjova, což byl další podezřelý moment. A všichni společně mi vysvětlili, že teda když jsem si postavil hlavu, tak že jsme tedy tady. Ale že to je celkem zbytečné, protože při pouhém pohledu na tu budovu, což byl klasický bunkr, se přece ukazuje, že to nemůže být úložiště jaderných zbraní – vždyť je to normální bunkr! No, úplně zkomolená argumentace. Já jenom vidím bunkr, do kterého může vjet klidně nákladní auto, protože tam byly veliké železobetonové dveře, a vy z toho vyvozujete, že to není ono? Já z toho vyvozuju, že jsme možná dobře. ‚Já nevím, jak myslíte...‘ A Sověti se postavili stranou, stáli a koukali na mě. Mohlo jich tam být hodně, třeba dvacet nebo třicet, divný pocit... Podobně zaujali takovou pasivní rezistenci naši vojáci: ‚Tak tam běžte.‘ Tak jsem šel k těm dveřím a nemohl jsem je otevřít. To stojí za to, není to příliš historické, ale stojí to za to. Já tomu říkám krystalická lež. Něco, s čím se setkáte málokdy – že lež je jako drahokam průhledná a jasná. Každé jejich slovo bylo usvědčující, ale oni na tom přesto trvali: ‚Nic tam není.‘ Tam byla FABka. Ono to bylo zavřené a tam byla FABka. Já jsem povídal: ‚Tady je FABka.‘ ‚No vidíte. A jak ji máme otevřít?‘ ‚No jednoduše! Ať do toho majzne nějaký voják kladivem.‘ ‚No, nezlobte se, to není naše FABka,‘ začali fabulovat. Vojáci, rozumíte, v té době... Opravdu FABka, taková malá... ‚Tak si vemte nějaké kleště.‘ Za chvilku přiběhl jeden vojín a říká: ‚Pane generále, já ty kleště nemůžu najít.‘ ‚Aha, tak kleště nemáme. Tak nějaké kladivo.‘ To taky nemohli najít. Měli tam celý autobus materiálu, ale nic nenašli. Tak jsem říkal, že to je teda malér. ‚Tak jedeme domů.‘ ‚No to teda nejedeme. Tu FABku musíme otevřít.‘ ‚To poškodíte majetek...‘ ‚Vadí to někomu, že vám rozbiju FABku? Já vám přinesu novou...‘ Tak jsem zašel do toho tábora, tam byl nějaký správce, přinesl kladivo, udělal ťuk a FABka odletěla. Pamatuju si to jako dneska. Já jsem otevřel ty dveře a tam byla tma tmoucí. A oni říkali: ‚Vidíte? My jsme vám to říkali!‘ Oni byli připraveni i tu tmu vydávat za důkaz, že tam nic není. Protože tam byla tma! Jak může být něco někde, když je tam tma? ‚Tak snad rozsvítíme? Máte baterky, svítilny, reflektory?‘ Ne, všechno si zapomněli v Praze. Najednou ten autobus protichemického úřadu byl k ničemu, protože ani baterky neměli, a pokud je měli, tak tam neměli baterie. Prostě neuvěřitelná šaškárna. A já jsem říkal, že zkusím najít nějaký vypínač. ‚To vám nedoporučujeme.‘ ‚A proč mi to nedoporučujete?‘ ‚No, nikdo neví, co tam je. Tvrdíte, že tam jsou nějaké jaderné zbraně, co kdybyste byl ozářený?‘ ‚Tak jsou tam?‘ ‚No nejsou! Ale když to tvrdíte...‘ Tak jsem šel dovnitř a nahmátnul jsem vypínač hned za dveřmi. A prsk, hned se rozsvítilo. Podíval jsem se na ně a oni všichni... Sklad jaderných zbraní. Do poslední mikrovteřiny lhali.“

 • „Sedmnáctého listopadu byl den jako každý jiný, tuším, že to byl pátek. Netušili jsme, co se bude dít, bylo pravděpodobné, že k něčemu dojde, ale ani náhodou nás nikoho nenapadlo, že to bude stěžejní datum pro naši novodobou historii a vůbec pro historii Československa. A já jsem měl na ten den objednán domů do Karlovy ulice, kde jsem tehdy bydlel, štáb japonské televize. Je dlužno říct, že už předtím, nějakých čtrnáct dní nebo tři neděle, se začaly sjíždět nebo objevovat západní televize. To nebylo tak obvyklé, že si u vás japonská televize objednala rozhovor. My jsme na to úplně zvyklí nebyli, Havel asi víc, ale to se týkalo mě osobně. A najednou chtěli všechno vědět, jako kdyby měli nějaké echo. Ale neměli ho, protože jsme seděli u mě ve studiu, já jsem tam měl tehdy improvizované studio, a točili jsme. Byl to jenom politický rozhovor, taky se trochu zajímali o hudbu, ale víceméně to byl politický rozhovor. Možná tam trochu hrálo roli v té době moje pokročilé přátelství s Frankem Zappou, protože na toho se ptali. Frank Zappa byl totiž pro Japonce velkým hrdinou. To se ukázalo potom po jeho smrti, kdy shromažďovali jakékoliv materiály, takže to se na mě obrátily zase jiné produkce. Mluvili jsme hodně o politice, o neudržitelnosti systému. Oni kladli otázky klasické: ‚Máte pocit, že systém bude dál přežívat? Co perestrojka? Co Polsko, kde už se děly změny?‘ A tak dále. Člověk mohl jen tak improvizovat, nikdo nic nevěděl. Já jsem byl nejoptimističtější v tom kruhu, ve kterém jsem se pohyboval, pořád jsem říkal, že to padne, ovšem neměl jsem nic jiného než tušení, neměl jsem žádnou informaci, která by k tomu vedla. A najednou telefon. Něco se děje na Národní třídě, průšvih, zásah sboru Veřejné bezpečnosti, masakr... tehdy se to pojmenovávalo jakkoliv. Tak jsem přerušil to natáčení. Rozloučili jsme se se štábem. Štáb měl naprosto mylně za to, že mě bude muset zklamat, že se mnou přeruší natáčení, poněvadž taky spěchali na Národní třídu. A měli pocit, že bych chtěl točit dál a žvanit dál. Tak to byl samozřejmě nesmysl. Já jsem uvítal, že se štáb okamžitě přesunul na Národní třídu. Zavolal jsem Horáčkovi a dali jsme si tam sraz.“

 • „K tomu bych chtěl dodat, že já jsem od samého počátku sledoval linii, kterou nevím, jestli Horáček [Michal Horáček, spoluzakladatel iniciativy Most] vzal za svou, ale já jsem ji tam měl jako jednoznačnou, a to byla ‚akce Klín‘. Za socialismu jsem v Rudém právu nebo kde často slýchával ‚klín‘ – že ‚musíme někam vrazit klín‘. Bolševici pořád chtěli mezi někoho někam vrážet klín. Tak jsem si říkal, co kdybychom zkusili vrazit ten jejich klín teď mezi ně. A že jestliže to považují za tak vydatný instrument, tak by to mohlo zafungovat i na ně. A taky že jo. My jsme vrazili klín mezi ÚV KSČ a předsedu vlády, respektive vládu. A to tak, že s ÚV KSČ jsme zásadně o ničem nejednali, jako by nebyl. A veškerá jednání jsme soustřeďovali na Adamce [Ladislav Adamec, předseda vlády]. Čímž jsme je dostali do varu, protože oni chtěli taky. Takže to byla taková věc, kterou já jsem považoval za důležitou, a proto jsem byl hrozně rád, že se právě v tom Realistickém divadle [první shromáždění studentů v sobotu 18. listopadu 1989] nevzkřísila myšlenka jednat třeba s [Rudolfem] Hegenbartem nebo tam byla možnost zkoušet něco přes [Lubomíra] Štrougala. A najednou by do toho byli všichni ti bolševici zataženi. A jakmile by do toho byli zataženi, tak by mohli začít získávat převahu. Takhle jsme to soustředili na jednu jedinou personu, která ani neměla podporu své vlastní vlády. Protože Adamec v ten stejný den [v pondělí 20. listopadu 1989] už prostě některé z těch našich bodů, ačkoliv samozřejmě on by asi nepřiznal, že to byly naše body... on prostě některé z těch akcentů navrhl na vládě, myslím, že se tam jednalo o zahájení odsunu. A tak strašně nepochodil, že ho vypískali jeho vlastní ministři, takže on opustil to jednání vlády.“

 • „Václav Havel, ten mě nechal ve štychu úplně elegantním způsobem. Já jsem na něm visel očima: ‚Tak mi nějak pomož, vždyť já nechci nic jinýho, než aby ses stal prezidentem.‘ Jenže on se tvářil, jako že o to nemá zájem, respektive, že je mu krajně nepříjemné, aby se o něm mluvilo v jeho přítomnosti. Tak chvilku seděl a pak odešel a řekl: ‚Tak si to nějak vyřešte.‘ Do té doby řekl jen pár slov, jako že ne. Takže jsem se dostal do situace, že jsem byl za takového naivku, který chce nějakého Havla za prezidenta, a že vlastně nikdo další to nechce, ani ten Havel ne. Ale samozřejmě ta situace tak nestála. Já jsem prosadil zkusmé hlasování. A při tom prvním hlasování jsem dostal na svoji stranu ze třiceti nebo čtyřiceti lidí jenom pět – [Alexandra] Vondru, [Jiřího] Křižana, Jirku Černého, to si pamatuju, já nevím, jestli ještě Petr Pithart anebo Láďa Hanzela, jestli hlasoval... Opravdu jenom pár lidí, takže jsme to vůbec neprosadili. Ale pak jsem šel za Vaškem a říkal jsem: ‚Co to jako je, cos mi to udělal?‘ On říká: ‚No nezlob se, ale prostě já nemůžu být prezidentem, vždyť to nejde. Máme tady Alexandra [Dubčeka, dalšího z kandidátů]. A nikdo by s tím nesouhlasil. A koktám...‘ Prostě to fakt vypadalo, jako že ne. A pak ještě řekl: ‚Vždyť by mi to ani [manželka] Olga nedovolila.‘ A já jsem říkal: ‚No, že by ti to Olga nedovolila, o tom dovol, abych s úspěchem pochyboval. Ale jestli chceš, já se za Olgou zastavím a domluvím ti to s ní.‘ Řekl: ‚Tak to zkus a uvidíš, že tě s tím vyžene.‘ Tak jsem šel za Olgou a během pěti minut jsem s ní byl domluvený, to je jasná věc – Olga byla inteligentní žena, která mi řekla: ‚Já jsem s tím počítala. Co se mě týče, já bych byla taky nejradši, kdyby to byl Vašek. To by pak znamenalo, že ty změny jsou nevratné a konečné.‘ A to se taky stalo – celá tahle svévole nakonec dopadla dobře.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Praha, 06.02.2017

  (audio)
  délka: 02:02:48
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století TV
 • 2

  Praha, 20.03.2017

  (audio)
  délka: 02:02:14
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století TV
 • 3

  Praha, 27.03.2017

  (audio)
  délka: 02:06:30
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století TV
 • 4

  Praha, 26.06.2017

  (audio)
  délka: 02:03:37
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století TV
 • 5

  Praha, 18.12.2017

  (audio)
  délka: 02:06:20
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Havel byl mým prezidentským dítětem

kocab1989.jpg (historic)
Michael Kocáb
zdroj: Post Bellum

Michael Kocáb se narodil 28. července 1954 v Praze. Po maturitě na gymnáziu v Mladé Boleslavi pokračoval ve studiu hudební skladby a varhan na pražské konzervatoři, kde absolvoval roku 1979. Od roku 1976 působil jako zakládající člen v hudební skupině Pražský výběr, která měla v letech 1982-1987 zakázanou činnost. Roku 1989 spolu se skladatelem Michalem Horáčkem založil iniciativu Most, která zprostředkovávala vyjednávání mezi vládnoucími a disidentskými kruhy. Od 17. listopadu 1989 patřil mezi zakládající členy Občanského fóra, mezi jeho zásadní zásluhy patří vyjednání odsunu sovětských vojsk z Československa a navržení Václava Havla do funkce prezidenta. V letech 1989-1991 byl poslancem Federálního shromáždění, odkud odešel po definitivním odchodu sovětských vojsk. Mezi lety 1993-2003 byl externím poradcem prezidenta Václava Havla. Od roku 2003 znovu obnovil hudební činnost, roku 2006 představil kapelu Pražský výběr v novém složení pod názvem Pražský výběr II. Roku 2009 byl jmenován ministrem pro oblast lidských práv a národnostních menšin, o rok později podal na svou funkci demisi. Roku 2017 mu byl udělen řád Bílého dvojkříže II. třídy, nejvyšší slovenské vyznamenání pro cizince.