Anna Hanzalová

* 1953

 • „Já s tím měla také problémy, když jsem byla v JASu. ‚Vstup do strany!‘ Alespoň jsem byla dva roky v SSM jako z povinnosti. To víte, jak se tenkrát psaly ty kádrové posudky, a když jsme je po revoluci dostali k dispozici, tak nic dobrého jsem se o sobě nedočetla.“

 • „Stavěli, nebo projížděli. To dunění, to dodneška mám jakoby v sobě. Právě když se dívám na situaci na Ukrajině, tak mě z toho jímá hrůza. Naštěstí to u nás tak krvavě... My jsme se třeba vůbec nedozvěděli, jak to probíhá v Praze. Ten 21. srpen. Rozumíte. To vůbec nemohl člověk. To až zpětně po kolika letech jsme viděli ty hrůzy na Václavském náměstí a před tím rozhlasem.“

 • „Potom v roce 1946, těsně po válce, se táta rozhodl, že založí družstvo, protože už tehdy tušil, alespoň říkal, že tehdy tušil, že by mu to komunisti stejně vzali, protože s tím soukromničením by dlouho nevydržel. Taky k tomu došlo v roce 1948. Takže táta v roce 1946 svolal ustavující valnou hromadu dvaceti členů, což bylo v podmínkách založení družstva. To taky nebyla jednoduchá záležitost, protože to bylo podmíněno, členský vstup podmíněný finančním vkladem. Lidé byli chudí a neměli peníze a nedůvěřovali tomu, že vůbec k tomu může dojít, k tomu založení. No, ale přesto se mu to podařilo, a tak pomalu vlastně vzniklo to družstvo.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Stráž nad Nežárkou, 09.03.2022

  (audio)
  délka: 01:54:19
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Z milosti ho nechali v jeho vlastním podniku. Otec věděl, že by mu podnikání komunisti stejně vzali

Anna Hanzalová v roce 1970 - tehdy ještě Janouchová
Anna Hanzalová v roce 1970 - tehdy ještě Janouchová
zdroj: Archiv pamětníka

Anna Hanzalová se narodila 7. června roku 1953 v Jindřichově Hradci. Od dětství byla zásadně ovlivněná prací svého otce Františka Janoucha, zakladatele družstva JAS, které vyrábělo hračky do celého světa. Po převratu v roce 1948 dostal z milosti řadovou pracovní pozici, z které nadále řídil a inovoval provoz dílny ve Stráži nad Nežárkou. Anna Hanzalová pokračovala v řemesle a dálkově vystudovala nábytkářství v Praze na Žižkově. Do roku 1972 se František Janouch podílel na vývoji hraček, které byly v masivních počtech exportně prodávány do zemí západního světa. Anna Hanzalová po jeho odchodu nastoupila na jeho místo. Po sametové revoluci založila s manželem Janem konkurenční firmu ANJA, kde vyráběli hračky podle jejích a otcových starých návrhů. V JASu pracovala do roku 2008 ve vývoji. Firma definitivně skončila v roce 2010. Dnes (2022) se v malé produkci nadále s manželem věnují výrobě hraček ve Stráži nad Nežárkou.