Chajim Farkaš

* 1929

 • „Do pětačtyřicátého nebo šestačtyřicátého roku jdete každý rok na jeden měsíc zpátky do armády. Během šestidenní války jsem byl v armádě, ne jako voják. Bylo to kvůli… Jak se tomu říká? Ne lidé mezi 18 a 21, ale všichni ostatní byli v rezervní armádě. Takže v šestidenní válce byl každý voják. Nejen vojáci, ale i zálohy. I oni šli do armády.“

 • „V jomkipurské válce jsem už nebyl tak mladý. Ta byla roku 1973, takže mi bylo kolem 50, 45. Takže jsem byl v armádě, ale seděl jsem na místě v kanceláři. A na konci války mi řekli: ‚Už nemusíš každý rok chodit do války.‘ Po jomkipurské válce jsem přestal být vojákem.“

 • „Čtyřletá cesta během války z Bratislavy do Palestiny. Čtyřletá. Ta loď se potopila. A pak jsme přišli do Izraele. Tady jsem se připojil k partyzánům. Nebyl tu ještě Izrael, byl tu britský mandát – možná o tom víte, možná ne. Nicméně my jsme bojovali s Brity jako partyzáni, podzemní organizace. Přišel jsem sem v roce 1944 a v roce 1945 jsem se připojil k Irgunu. Jedna z těch organizací se jmenovala ‚ha-cva'i ha-le'umi‘. Byl jsem v ní až do roku 1948 a pak jsem vstoupil do izraelské armády. A v armádě jsem byl jako bojovník ve všech těch velmi známých válkách: 1948, 1956, Sinaj, šestidenní válka.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Tel Aviv (Izrael), 28.07.2022

  (audio)
  délka: 34:20
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Každý říká, že to bývalo lepší, nebo horší, ale takový je život

Chajim Farkaš v roce 2022 ve svém bytě v Tel Avivu
Chajim Farkaš v roce 2022 ve svém bytě v Tel Avivu
zdroj: Post Bellum

Chajim Farkaš se narodil 8. května roku 1929 ve městě Chust v Podkarpatské Rusi (dnešní Ukrajině). Spolu se svou matkou Gizelou vyplul 18. května roku 1940 na parníku Pentcho do Palestiny. Když loď ztroskotala, italské lodě je odvezly na ostrov Rhodos, odkud byli roku 1942 převezeni do koncentračního tábora Ferramonti. Ten byl osvobozen v roce 1943. Rok nato se Chajim i se svou matkou dostal do tehdejší Palestiny a setkal se zde se svým otcem Šlomem. O rok později Chajim vstoupil do Irgunu a účastnil se několika záškodnických operací proti tehdejšímu britskému mandátu v Palestině. Po vzniku státu Izrael, roku 1948, nastoupil povinnou vojenskou službu, načež bojoval ve válce za nezávislost, během suezské krize, v šestidenní válce jako člen pozemních jednotek a za jomkipurské války jako koordinátor. Od roku 1951 Chajim Farkaš podnikal v oblasti dovozu mramoru z Itálie. V době natáčení v roce 2022 žil Chajim Farkaš v Tel Avivu se svou manželkou Ruth a pěti dětmi.