Zdislav Chalupa

* 1922

 • „Práce to byla, ale člověk si zvykl. Zkraje to bylo těžké. Vyšramat, to znamená kámen, uhlí, kámen. Pásek uhlí se vysbíjel na tři metry dopředu. Pak se to vytěžilo, odvrtalo, střelilo a nabíralo se. K tomu se kladly koleje, větrání, případně se voda prodlužovala. Když jsme byli ve třech, tak jsme nasbírali i padesát vozů uhlí. Dva házeli vpředu, další šel s vozíkem, pak jsme se vyměnili. No to byla robota! Přes pět roků jsem bydlel na barákách. Do Krnova jsem dojížděl na sobotu a neděli. Když byla přikopávka, tak co čtrnáct dnů.“

 • „No tak co vám mám říct? Přišla brigáda na obilí do Albrechtic. No tak jsme tam museli jít. Byli jsme tam tři dny. Že prý nám to okres zaplatí. Neviděl jsem ani korunu. Pak do Úvalna kopat brambory. Taky tři dny. Taky nic. Ale platit lidi jsem pořád musel. Zaměstnavatel musí zaplatit týdenní výplatu zaměstnancům. To se stalo dvakrát, třikrát. Potom dostaly obchody příkaz, že musí reklamovat. Přinesl jsem zboží a oni, že reklamují. To se nedalo.“

 • „Konfiskát. Ono se nám říkalo zlatokopové. Ale když tam člověk přišel, pozamykal ty rozbité dveře, opravil střechy, okna a všechno, co tam bylo, a dal to do provozu, tak udělal víc, než celé to hospodářské družstvo, než všichni ti, kteří seděli v Praze na zadku.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Ostrava, 30.06.2020

  (audio)
  délka: 01:50:14
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Začal jsem podnikat v roce 1947. Za rok jsem musel odevzdat živnostenský list

Zdislav Chalupa, 60. léta
Zdislav Chalupa, 60. léta
zdroj: archiv Zdislava Chalupy

Zdislav Chalupa se narodil 24. ledna 1922 v Opavě. Jeho otec Rudolf Chalupa byl náměstkem na tamním státním zastupitelství. V roce 1936 se rodina přestěhovala do Brna, kam byl Rudolf Chalupa přeložen. Zdislav vystudoval gymnázium. Za protektorátu pracoval v textilním průmyslu. Po válce s kamarádem převzali jako národní správci zničenou textilní továrnu v Krnově v nově dosídlovaném pohraničí. Dařilo se jim, pod jejich vedením pracovalo sto lidí. V roce 1947 si Zdislav pořídil živnostenský list a otevřel si v Krnově pletařskou dílnu. Plánoval, že její provoz rozšíří, v oboru se vyznal. Po komunistickém převratu v roce 1948 však musel živnost ukončit. Dostával se do sporů s komunistickými funkcionáři v Krnově. Jedním z důvodů byl životní příběh jeho bratra Vlastislava Chalupy, který spolupracoval s představitelem národních socialistů Petrem Zenklem, emigroval a stal se agentem Státní bezpečnosti. Zdislav měl kvůli různým obstrukcím ze strany komunistů problém uživit manželku, dvě děti a další příbuzné, kteří u něj bydleli, proto se v roce 1957 přihlásil jako horník v Ostravě. Pracoval v dole až do penze. Následně si našel těžkou manuální práci ve Vítkovických železárnách. V roce 1986 se podruhé oženil, vzal si o čtyřicet let mladší ženu. Z tohoto svazku má další dvě děti.