Robert Birnbaum

* 1929

 • „(Jaké jsou vaše vzpomínky na XI. všesokolský slet v Praze v roce 1948?) Byl to pro mne veliký a nepředstavitelný zážitek. V té době mi bylo devatenáct let, byl jsem prvním rokem muž. V Puklicích jsme nacvičovali (sestavu – pozn. ed.) a skládaly se hrozně přísné zkoušky. Tady v Jihlavě v sokolovně musela naše devítka předvést skladbu. Potom rozhodčí ohodnotili celek i každého zvlášť. A (v Praze – pozn. ed.) byl pro mne nepředstavitelný zážitek projít na Strahově Branou borců. Vůbec si nedovedete představit (ten pocit – pozn. ed.), když se jde Branou borců. Je těžké o tom vykládat někomu, kdo to nezažil.“

 • „Když přišlo pro tatínka gestapo, to si nedovedete představit, to bylo boží dopuštění. Otevřeli všechny (skříně – pozn. ed.) a všechno vyházeli – povlečení, šaty, spodní prádlo, všechno na jednu hromadu. Potom vzali tatínka a odešli. Mám to v živé paměti. Jasně si pamatuji také, jak jsem se chtěl s tatínkem rozloučit. V chodbě jsem mu skočil kolem krku. A gestapák mne vzal a hodil mne takhle na stěnu. Ještě teď snad cítím bolest v zádech.“

 • „V roce 1944 před Vánoci nám zavřeli školu a museli jsme jít dělat zákopy před frontou. Takže jsme okolo Brna kopali zákopy pro (německé – pozn. ed.) vojáky, aby se mohli bránit proti postupující ruské armádě. Takže to jsme nechodili do školy.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  pamětníkův byt, Jihlava, 17.03.2016

  (audio)
  délka: 51:59
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy našich sousedů
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Ve sportu se člověk musí smířit s vítězstvím i s porážkami a tak je to i v životě

Portrét
Portrét
zdroj: archiv pamětníka

Robert Birnbaum se narodil 20. března 1929 v Puklicích u Jihlavy. Jeho otec Robert Birnbaum st. působil na puklickém velkostatku jako hospodářský správce. V roce 1941 pamětníkova otce zatklo gestapo (snad za účast v odboji) a deportovali ho do koncentračního tábora Osvětim, kde zahynul. Obětí nacismu se stala i jeho babička, která prošla ghettem Terezín a zemřela ve vyhlazovacím táboře Treblinka. Pamětník vystudoval střední průmyslovou školu strojní v Brně a ČVUT. Na Vánoce 1944 Němci jeho školu uzavřeli a Robert Birnbaum se spolužáky byli až do konce války nuceně nasazeni a kopali zákopy kolem Brna. Po maturitě v roce 1947 nastoupil do zaměstnání v podniku PAL (později Motorpal) v Jihlavě, kde pracoval až do odchodu do důchodu. Celý život se věnoval sportu, hrál závodně fotbal a již od dětství cvičil v Sokole. Po jeho rozpuštění se zapojil do Československého svazu tělesné výchovy a sportu. Zúčastnil se čtyř všesokolských sletů a všech celostátních spartakiád. Rovněž organizoval okresní spartakiády, za což získal státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu.