Ivo Zapletal

* 1934  †︎ 2014

 • „Ve třetím ročníku, na podzim roku 1952, si mě k sobě do ředitelny pozval ředitel a povídá: ,Máme tady přípis KNV, že musíte skončit na škole, protože rodiče jsou nepřátelé režimu, a nastoupíte se někam osvědčit v pracovním procesu. Potom můžete studovat dál. Pokud chcete osvědčení, že jste absolvoval dva ročníky, tak vám to napíšeme.‘ Zklamání bylo takové, že když jsem potom šel pěšky z vlaku z Grygova do Krčmaně, tak jsem se tam na jedné skalce posadil, rozhlédl jsem se po těch rodných širých lánech a povídám: ,Vy naše políčka, kdybyste věděly, co se na vás chystá!‘ To si pamatuju jako dnes. Doma jsem to oznámil rodičům a otec říkal: ,Já jsem to očekával. Co se dá dělat.‘“

 • „Někde bych doma našel ta odsouzení za to, že otec nesplnil dodávky mléka nebo pšenice. Ale ty nešlo splnit. Maminka v těch nejhorších dobách jezdila jedenáct kilometrů do Olomouce, aby prodala nějaké máslo nebo vajíčka. Ona měla chov vlašek, koroptví, aby vydělala aspoň nějaké hotové peníze.“

 • „My jsme bydleli přímo u kostela. Když potom přišla fronta, tak ta první várka ustupujících šla od Přerova. To byli Maďaři a já nevím, co všechno. A osmého, v úterý, ve tři hodiny odpoledne přijeli k nám do Krčmaně Rusáci. Nás vyhnali z domu, protože jsme bydleli přímo u kostela, a museli jsme se schovat k sousedům do bramborového sklepa. Tam bylo okénko zacpané pytli se slámou. Němci stříleli na frontu přicházející z Olomouce a na věži z kostela měli Rusáci dělostřeleckou pozorovatelnu. Tak ti Němci pálili přímo na ni. A asi čtyři granáty nám shodily stodolu a dva granáty zůstaly zabořené na zahradě mezi stodolou a obytným stavením.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Jeseník, 05.05.2014

  (audio)
  délka: 02:45:25
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Vy naše políčka, kdybyste věděly, co se na vás chystá!

Ivo Zapletal na farmě ve Vlčicích
Ivo Zapletal na farmě ve Vlčicích
zdroj: archiv pamětníka

Ivo Zapletal se narodil 27. května 1934 v malé obci Krčmaň ležící mezi Olomoucí a Přerovem, kde jeho rodiče vlastnili středně velké hospodářství. S jeho rodnou obcí je spojena tzv. Krčmaňská aféra, neúspěšný pokus o atentát na tři nekomunistické ministry poválečné vlády. Pamětníkův strýc Ladislav Loveček v roce 1947 jako první upozornil na to, že stopa atentátníků vede právě do Krčmaně, za což byl po převzetí moci komunistickým režimem odsouzen k šestiletému vězení. Během kolektivizace venkova tlačili komunisté rodinu Iva Zapletala ke vstupu do Jednotného zemědělského družstva (JZD), a protože vytrvale odmítali, museli státu odevzdávat velmi vysoké dodávky zemědělských produktů. Za nesplnění dostával otec opakovaně peněžní pokuty a nakonec mu nezbylo nic jiného než do JZD vstoupit. Ještě před tím vyloučili v říjnu roku 1952 Iva Zapletala společně s dalšími dětmi tzv. kulaků ze zemědělské školy v Olomouci a poslali ho na práce ve státním statku Javorník - farma Vlčice. Zde strávil rok života jako tzv. zelený baron. Po odchodu z Vlčic se nastěhoval za manželkou do Žulové, kde několik let pracoval v místním státním statku. Později při zaměstnáni dálkově dostudoval zemědělskou školu. Zemře v červnu 2014.