PhDr. Pavel Žák

* 1928  †︎ 2014

Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Vyhloubil jsem studánku, aby i jiní mohli pít

oslava
oslava
zdroj: Archiv - Pamět národa

Pavel Žák se narodil 4. června 1928 ve Strážnici. Od dětství se věnoval skautingu a práci s mládeží se chtěl věnovat i profesně, proto se po maturitě v roce 1947 přihlásil na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Záhy po únoru 1948 zde začaly působit akční výbory a zaměstnanci i studenti, kteří nesouhlasili s novým režimem, byli vylučováni ze škol. Pavel Žák s přáteli v reakci na to založili SKŘEL - Studentskou křesťanskou legii, jejíž členové chtěli nenásilnou formou bojovat proti komunismu. Vydávali například ilegální tiskoviny. Po prozrazení byli všichni zatčeni. Pavel Žák byl 17. listopadu 1949 odsouzen k šestnácti letům vězení za vlastizradu. Prošel věznicemi v Jáchymově, Leopoldově a dalšími. 10. května 1960 byl na základě amnestie propuštěn. Poté pracoval ve stavebnictví, na konci šedesátých let se podílel na obnově Junáka a vedl skautský oddíl. Po zákazu Junáka pracoval s mládeží v rámci církve. Po revoluci se účastnil zakládání Občanského fóra, byl rehabilitován a získal čestný titul doktor filozofie a řadu vyznamenání: Medaili sv. Jana Sarkandra, medaili Karla Kramáře a Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Pavel Žák zemřel v roce 2014.