Výsledky vyhledávání v pamětnících pro úvaly

… roku 1959 v příhraniční vesničce úvaly nedaleko valtic. po základní … trestu. pamětník stále žije v úvalech, ve volném čase se věnuje … …; narozen v roce 1959 v úvalech u valtic; vystudoval …

Ing. Vladimír Kolomý

* 1930  †︎ 2022

… března 1930 do katolické rodiny v úvalech. jeho skautský i … herectví v ochotnickém divadle v úvalech. nedávno se stal již … …; narozen 18. března 1930 v úvalech; člen revolučních gard na …

… sestrou boženou. vosátkovi žili v úvalech, v hloubětíně, v … na prvním stupni základní školy v úvalech. vedla zde také … praze; většinu života prožila v úvalech; vystudovala střední …

… dodnes je aktivní v oddílu v úvalech. …; narodil se roku 1953 … je aktivním členem, působí v úvalech … 1953 … jan … pečený … …

… se narodil 23. května 1932 v úvalech a prožil zde větší část … …; narozen 23. května 1932 v úvalech; zažil uzavření gymnázia …

… jízdních kol a šicích strojů v úvalech u prahy, kam se také … do obchodu jeho syna, který v úvalech založil firmu propec, jež … roce 1937 se jankovští usadili v úvalech; rodina zde zřídila …

… 1939 se rodina přestěhovala do úval u prahy, kde prožila věra … 1939 se rodina přestěhovala do úval u prahy; pamětnice …

Vladimír Kadeřábek

* 1929  †︎ 2020

… 24. července 1929. vyrůstal v úvalech u prahy. za války se učil … 24. července 1929; vyrůstal v úvalech u prahy; koncem 40. let …

… odešla pracovat na velkostatek do úval. tam vydržela tři roky. … nucených prací na velkostatek do úval; počátkem roku 1945 se …

Oldřich Hamera

* 1944  †︎ 2021

… se narodil 3. března 1944 v úvalech u prahy. jeho rodina byla … 2021. …; narozen v roce 1944 v úvalech u prahy; rodina …