Anna Smržová

* 1927

 • "Tady zrovna na hranicích, na samých hranicích, byl nějaký Plný a ten měl děti. Ještě teď tady jeho syn žije, Jindrovi je sedmdesát. Ten říkal: 'Tátu to jednou naštvalo.' Ti Poláci je tak strašně šikanovali, hrozně je šikanovali. A řekl: 'Už toho mám dost!' Zapřáhl žebřiňák. Co pobral, měl koně. Co pobral na žebřiňák, to pobral. Přejel hranice a víc se tam už nevrátil. Barák a všechno tam nechal. A takhle to bylo se všemi. Kdo neměl povoz, vzal si ruksaky a nějaké věci a pak sem přišli."

 • "Nemůžu říct. Oni se k nám chovali dobře za války a my jsme se k nim chovali po válce taky dobře. Nebralo se to: Vy jste Němci, vy jste Češi. To nemůžu říct. Oni teda neutíkali jen nouzínští lidi. Oni utíkali z Bukoviny, ze Stroužného, ti zase utíkali víc dolů do Machova."

 • "V Nouzíně to bohužel zabrali Poláci. Přijeli a z těch kopců byli úplně vykulení. Bylo tu hodně vojáků, kteří hlídali hranice. Naši ne, ale Poláci hlídali hranice hodně. Ti Poláci začali utíkat sem, k nám. Tady, kde byla u baráku kdejaká sednička, jak se říkalo, pro důchodce. Tak všechny byly obsazené rodinami z Nouzína. Ty se zapojily, uměli česky všichni. Mladí se zapojili a chodili do továren a zapojili se celkem dobře. Že by někdo byl proti nim a nějak je šikanoval, to nemůžu říct."

 • Celé nahrávky
 • 1

  Machovská Lhota, 17.01.2017

  (audio)
  délka: 01:51:33
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Rodiny z Kladska utíkaly po válce k nám, nesnesly šikanu polských vojáků

Anna Smržová, cca 1944
Anna Smržová, cca 1944
zdroj: Dobová - archiv pamětnice, Současná - Michal Bureš

Anna Smržová, rozená Ševců, se narodila 5. února 1927 v Machovské Lhotě v těsné blízkosti tehdejší česko-německé (dnes česko-polské) hranice. Její otec Rudolf Ševců se během první světové války učil zahradníkem v broumovském klášteře. Oženil se s Annou Rückerovou, jejíž rodina vlastnila v Machově obchod se smíšeným zbožím. Narodily se jim postupně tři dcery, z nichž přežila jen poslední Anna. Docházela osm let do školy v Machově a poté přestoupila do rodinné školy v Hronově. Po druhém roce bylo její studium v letech druhé světové války přerušeno a začala pracovat jako dámská krejčová v nedalekém Bezděkově nad Metují. Její otec tehdy pracoval jako zahradník v sousedním Nouzíně, který již ležel za bývalou státní hranicí, v území tzv. Českého koutku v Kladsku. Území do roku 1945 spadalo pod tehdejší Německou říši, po roce 1945 připadlo Polsku. Anna si pamatuje poválečné přesuny a integraci kladských Čechů. Po květnu 1945 začala pracovat v krejčovském závodě v Broumově. V září 1947 se provdala za Jana Smrže. V době natáčení žila v Machovské Lhotě (2017).