Marija Siruk, roz. Špiková

* 1943  

 • „No jak? Hned nám [dům] dali, ale protože náš dům [na Slovensku], který jsme prodali, stál méně, tak jsme ještě spláceli. Spláceli jsme hodně [peněz]. Ten dům jsme ještě spláceli a potom udělali, že byl za několik let náš. Už nevím, v jakém roce otec doplatil ty peníze.“ – „A tady bylo hodně volných takových domů?“ – „Volných domů. Tady se všichni osídlili. Všichni, kteří přijeli, osídlili všechny domy. Jak Češi odjeli, tak domy byly zasídlené polskými a slovenskými přesídlenci.“

 • „Do školy jsme šly v šesti letech. Já jsem šla [do školy] a sestra šla do školy. Jenom jsme sem přijeli, tak máma onemocněla. Velmi to prožívala, protože tu dobro nebylo. A po celý čas, jenom jak si pamatuji, byla máma nemocná. V roce 1958 máma zemřela. A zůstali jsme [sami]. Bratr se oženil, oženil se v roce 1953, a já jsem zůstala s otcem a se sestrou.“

 • “We did not want to leave [Slovakia] but there were canvassers who walked the village kept saying that if we don’t leave they [Czechoslovaks] will exile us wherever they choose. They told us to go to Ukraine, saying the soil was good and living would be good. A rich country.” – “Who were the canvassers? Were they Russians?” – “I don’t know.” – “You don’t know?” – “I don’t know.” – “Okay.” – “All I know is that when we arrived, we saw the hunger and other things, and my mum wanted to walk back. But we were not allowed to anymore.”

 • Celé nahrávky
 • 4

  Molodava, Ukrajina, 01.08.2018

  (audio)
  délka: 01:03:41
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Jak jsme sem přijeli a uviděli jsme hlad, tak máma chtěla jít pěšky zpět na Slovensko

Marija Siruk
Marija Siruk
zdroj: archiv Marije Siruk

Marija Siruk, rozená Špiková, se narodila 30. května 1943 v obci Vyšná Polianka v tehdejším Slovenskému státu. Celá rodina byla rusínské národnosti a v roce 1947, kdy byla Rusínům z východního Slovenska nabídnuta možnost „repatriovat“ do Sovětského svazu výměnou za volyňské Čechy, rozhodl otec o přesídlení. Rodina se usadila v Moldavě (ukrajinsky Molodavo) na dnešní západní Ukrajině. Pamětnice absolvovala školu, vdala se za Ukrajince Oleha Siruka a začala pracovat v moldavské knihovně, odkud v roce 2000 odešla do důchodu. V roce 1993 byla bývalým rusínským „repatriantům“ nabídnuta možnost přesídlit zpět na Slovensko, ale Marija Siruk s manželem nebyli k přesídlení připuštěni. V současnosti má status slovenské krajanky a stále žije v obci Moldava.