Rolando Saumell

* 1963  

 • „Byla taková sweet [laskavá], dala nám jídlo a hodně kouřila. [smích] Seděli jsme v kuchyni, dala nám večeři, taky jsme si povídali. Mluvili jsme, chtěla mluvit s [manželkou] Sarou, ale Sara neuměla česky. Čeština je takový jazyk, který když umíš, tak je jednoduchý, když neumíš, je to strašné. Protože já jsem se učil ,ř‘, jeden celý večer jsem se učil ,ř‘. [smích] Ale Miriam [Prokopová] mi pomohla, i v té továrně. Takže takový byl život, krásný život.“

 • „Teď je tam hrozně. Nemají pastu na zuby, nemají kartáček, nemají jídlo, nemají lékařství. Nemají aspirin, nemají nic. To si nedovedete představit. Není šampon. Nemají nic.“

 • „Neměli jsme pas, občanství, nic. Kubánci, když přišli pracovat, tak oni nám na letišti [v Československu] vzali pasy. Udělali takové ,malé české občanství‘, bez fotky. Jenom jméno, nějaké číslo. Ještě to někde možná mám, já nevím. [smích] Bylo tam uvedeno, která skupina ve Svitu to bude. Dali nám takový malý papír, kartičku, která neměla fotku. Takže když tě policajt zastavil, tak mu ukážeš tohle.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Miami, 28.09.2020

  (audio)
  délka: 02:03:42
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Ztratili domy, ztratili život a začínají

Rolando Saumell (80. léta)
Rolando Saumell (80. léta)
zdroj: Archiv pamětníka

Rolando Saumell se narodil 22. června 1963 v Havaně. Otec pracoval jako lékař, matka se starala o domácnost. Na Kubě Rolando strávil prvních sedmnáct let svého života, po kterých se rozhodl odjet za prací do tehdy spřáteleného Československa. Zpočátku pracoval na dělnické pozici ve zlínské fabrice Svit, znárodněných Baťových závodech. Poté, co se naučil český jazyk, začal působit jako tlumočník pro kubánskou ambasádu. V Československu žil se svojí kubánskou manželkou Sarou a v roce 1988 se jim narodil syn Lumír. Po sametové revoluci vznikla tendence ze strany Kuby – pod vedením Fidela Castra – stáhnout kubánské pracovníky z Československa zpět do původní vlasti. Tomu se chtěl Rolando se svou rodinou vyhnout, a tak ilegálně emigrovali do Rakouska a po několika dalších měsících do USA. V roce 2020 žil Rolando Saumell na Floridě.