desátník Richard Praus

* 1933  †︎ 2022

Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Vnímám armádu očima vojáka, ne očima velitele

Ríchard Praus
Ríchard Praus
zdroj: Archiv pamětníka

Richard Praus se narodil 25. května 1933 v Písku. Zde jako dvanáctiletý chlapec v roce 1945 zažil konec 2. světové války. Dodnes vzpomíná na osobní setkání nejprve s americkými a později i ruskými vojáky, kteří se na demarkační linii procházející Pískem setkali. Jeho otec byl profesorem lesnické školy a po válce odešel i s rodinou a dospívajícím Richardem do Ústí nad Labem. Vojnu absolvoval Richard Praus u chemické roty v Praze, v objektech Břevnovského kláštera. Natrvalo se do Prahy přistěhoval až v roce 1964 a pracoval jako odbytář v n. p. Potrubí. Po revoluci v roce 1989 se začal soukromě věnovat napravování obrazu minulosti. Inicioval v Písku vznik několika památníků připomínajících podíl americké armády na osvobození Československa v roce 1945. Podařilo se mu zachránit unikátní soubor fotografií ze dnů osvobození, jejichž autorem je písecký fotograf Langhans. Prausovo úsilí postupně přerostlo v založení občanského sdružení Buddies, které podobné aktivity zastřešuje. Richard Praus zemřel 21. února 2022.