Polský rok 1980 a československá reakce na něj

Ośrodek Pamięć i Przyszłość

Cílem projektu je skrze rozhovory s pamětníky zdokumentovat stávkové nepokoje ve Wroclawi v roce 1980 a Operaci Krkonoše, kterou v souvislosti s nimi provedla Československá lidová armáda. Celkem bude natočeno 30 rozhovorů (10 na polské straně, 20 na české), které budou publikovány na stránkách Paměti národa. Projektu se účastní Post Bellum a Ośrodek Pamięć i Przyszłość.

Popis autorských práv

Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu Polský rok 1980 a československá reakce na něj a zveřejněná na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen „autorská díla“), jsou výsledkem mezinárodní spolupráce organizace POST BELLUM, z.ú., se sídlem ŠŠpanělská 1073/10, Praha 2, IČ: 26548526 (dále jen „POST BELLUM“) a organizace Ośrodek Pamięć i Przyszłość a mohou být chráněna na základě jiného právního řádu, než právního řádu České republiky, a mohou se řídit jinou právní úpravou než zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za účelem zjištění podmínek oprávněného užití těchto autorských děl prosím kontaktujte na e-mailu: info@postbellum.cz