Polský rok 1980 a československá reakce na něj

Post Bellum / Ośrodek Pamięć i Przyszłość

Cílem projektu je skrze rozhovory s pamětníky zdokumentovat stávkové nepokoje ve Wroclawi v roce 1980 a Operaci Krkonoše, kterou v souvislosti s nimi provedla Československá lidová armáda. Celkem bude natočeno 30 rozhovorů (10 na polské straně, 20 na české), které budou publikovány na stránkách Paměti národa. Projektu se účastní Post Bellum a Ośrodek Pamięć i Przyszłość.

Popis autorských práv

-