Paměť kubánského národa – nástroj pro transformaci kubánské společnosti ke skutečné svobodě

Post Bellum / Ministerstvo zahraničních věcí ČR

PROGRAM TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCE V roce 2017 zahájila organizace Post Bellum ve spolupráci s Florida International University projekt Paměť Kubánského národa k uctění kubánských disidentů a aktivistů. V rámci projektu, který je financován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky skrze Program transformační spolupráce, budou natočeny osobní příběhy a zkušenosti disidentů vzdorujících totalitnímu režimu na Kubě. Tato svědectví budou dokumentována a prezentována na podzimní konferenci v Miami, která bude zaměřena na boj proti totalitním režimům v 21. století. Získané nahrávky budou zároveň uchovány v online archivu Paměť národa. Cílem projektu je rozšířit náš archiv o vzpomínky kubánských disidentů, nastínit aktuální situaci o Kubě a především šířit tyto informace v rámci Kuby.

Popis autorských práv

Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu "Paměť kubánského národa" a zveřejněná na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen „autorská díla“), jsou výsledkem mezinárodní spolupráce organizace POST BELLUM, z.ú., se sídlem Španělská 1073/ 10, 120 00 Praha 2, IČ: 26548526 (dále jen „POST BELLUM“) a organizace International Platform for Human Rights in Cuba sídlo: 255 Alhambra Circle Suite 700, Coral Gables, FL 33134, USA, DIC: 46-0541707 a mohou být chráněna na základě jiného právního řádu, než právního řádu České republiky, a mohou se řídit jinou právní úpravou než zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za účelem zjištění podmínek oprávněného užití těchto autorských děl prosím kontaktujte na e-mailu: eva.kubatova@postbellum.cz.