Paměť kubánského národa – nástroj pro transformaci kubánské společnosti ke skutečné svobodě

Post Bellum / Ministerstvo zahraničních věcí ČR

PROGRAM TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCE V roce 2017 zahájila organizace Post Bellum ve spolupráci s Florida International University projekt Paměť Kubánského národa k uctění kubánských disidentů a aktivistů. V rámci projektu, který je financován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky skrze Program transformační spolupráce, budou natočeny osobní příběhy a zkušenosti disidentů vzdorujících totalitnímu režimu na Kubě. Tato svědectví budou dokumentována a prezentována na podzimní konferenci v Miami, která bude zaměřena na boj proti totalitním režimům v 21. století. Získané nahrávky budou zároveň uchovány v online archivu Paměť národa. Cílem projektu je rozšířit náš archiv o vzpomínky kubánských disidentů, nastínit aktuální situaci o Kubě a především šířit tyto informace v rámci Kuby.

Popis autorských práv

-