Fred Matal

* 1928  

 • „Byl to zájezd do Jugoslávie, ale s jednodenním výletem do Benátek. Doufal jsem, že mi to tentokrát vyjde. Z Jugoslávie jsme měli vyjet v pět ráno, ale vyrazili jsme až v deset hodin. Každý viděl, že si s sebou nesu vak a mnozí se ptali, co tam mám. Říkal jsem, že to jsou nylonové košile, to byla tenkrát novinka, a že je chci prodat a něco si koupit. Když jsme dorazili do Benátek, tak jsem se od naší výpravy odpojil. Věci jsem si dal do úschovny na nádraží. Měl jsem ale smůlu, a ještě jednou jsem členy naší skupiny potkal. Když jsem se jich zbavil, šel jsem na nádraží, vyzvedl si věci a koupil lístek do Milána, abych byl rychle daleko od Benátek.“

 • „Přišel rok 1948 a v akademii začali propouštět důstojníky, kteří bojovali na západní frontě. V hodinách osvěty jsem to kritizoval. Ptal jsem se, proč vyhazují lidi, kteří bojovali za naši svobodu. Došlo to tak daleko, že mě z vojenské akademie vyhodili. Byl jsem degradovaný před nástupem celé roty. Velitel mi strhl nárameníky. Měli jsme dva proužky, protože jsem byl ve druhém ročníku. Z toho druhého ramene se mu to moc nepovedlo.“

 • „Chodili jsme na faru, kde jsme dostávali příkazy někam zajít nebo něco zjistit. V lese v Hranicích, v oblasti pohoří Maleník, bylo za války skladiště munice. Vozilo se to tam z hranického nádraží nákladními auty. Bydleli jsme nedaleko. Vzal jsem třeba konvičku, nasbíral nějaké maliny nebo jahody, a šel jsem co nejblíž k tomu skladišti. Stáli tam vojáci, kolikrát mě chytili a říkali, že tam nemám co dělat, tak jsem rychle utíkal pryč. A druhý den jsem páteru Bartošíkovi hlásil, jak to tam vypadá, jestli munice přibylo.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  v Ostravě, 03.10.2019

  (audio)
  délka: 02:38:23
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Střední Morava
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

V Americe to nebylo snadné, ale cítil jsem se svobodný

Fred Matal / přibližně rok 1948
Fred Matal / přibližně rok 1948
zdroj: Archiv Freda Matala

Fred Matal se narodil jako Ladislav Matejčuk 8. června 1928 v Užhorodu v Podkarpatské Rusi. Jeho otec tam pracoval jako poštovní úředník. Po mnichovské dohodě a vídeňské arbitráži, která rozhodla o přičlenění částí Podkarpatské Rusi k Maďarsku, se rodina v roce 1938 přestěhovala k příbuzným do Hranic na Moravě. Pamětník i jeho otec za druhé světové války pomáhali protinacistickému odboji. Po maturitě byl přijat na vojenskou akademii v Hranicích. Za kritiku komunistických čistek v armádě byl roku 1949 degradován a vyloučen ze studia. V roce 1955 byl odsouzen na šest měsíců nepodmíněně za sdružování proti republice. Roku 1974 emigroval do USA. Změnil si jméno na Fred Matal. V Americe se živil jako zahradník, dělník nebo účetní. Posledních deset let dělal úředníka v knihovně v New Yorku. Roku 2008 se vrátil do České republiky.