Když nemám cihly, nepostavím dům

/ /
Když nemám cihly, nepostavím dům

Jak vypadá výuka na Gymnáziu Paměti národa? Jaké jsou zkušenosti pedagogů i studentů půl roku po zahájení výuky na podzim 2021? Přinášíme rozhovor se zástupkyní ředitele Janou Ter-Akopow Čemusovou.

Můžete nám představit koncepci výuky GPN?

Jsme gymnázium zaměřené na celostní rozvoj. To znamená, že nám jde spíše o kompetence, než o konkrétní vědomosti a znalosti. Ale to samozřejmě neznamená, že se tu studenti neučí. Oni se musejí učit a získávat informace, aby s nimi dokázali konstruktivně pracovat. Mé heslo je: když nemám cihly, nepostavím dům. Cílem naší školy také je, aby se studenti naučili spolupracovat mezi sebou a aby se vzájemně respektovali. A aby byli na sebe hodní. Vím, že je to taková fráze, ale jsme škola s velkou diverzitou. A tak je důležité, aby studenti byli schopni respektovat – ne tolerovat, ale opravdu respektovat své odlišnosti, a naopak z těchto odlišností čerpat, motivovat se navzájem a pomáhat si. 

Jsme rádi, že čtete naše články!

A můžete uvést konkrétní příklady, v čem se lišíte od jiných gymnázií a středních škol?

Zde bych ráda parafrázovala svou kolegyni Evu Markovou, třídní a vyučující češtiny a němčiny: „Určujeme herní pole, jak věci fungují s vědomím individuální prioritizace ze strany studentů. Učíme je argumentovat (nejenom v oblasti výuky, ale i hodnocení), očekáváme od studentů zodpovědnost.“ Také propojujeme generace, například pořádáme Akademii GPN pro širokou veřejnost. V nadcházejícím pololetí budou mít studenti možnost se účastnit kurzu čtení, kdy jejich účast zde bude plnohodnotná, jakoby se účastnili pravidelných hodin. Vysoký počet studentů se přihlásil i do kurzu Pepiho Lustiga na téma: Holocaust v dílech Arnošta Lustiga. Budou studovat společně s „dospěláky“ a věřím, že diskuse na daná témata budou zajímavé vzhledem k různým perspektivám vnímání tohoto náročného tématu.

Ráda bych také zmínila přípravu a realizaci dne k výročí 17. listopadu, který si studenti pod vedením pana ředitele připravili sami, pozvali zajímavé hosty, besedy proložili svými výstupy a ve finále promítli film Kouř v kouřových kulisách.

A nerada bych opomněla Halloween Charity, kterou studenti zorganizovali v rámci angličtiny.  Pro Halloween napekli různé pečivo, které prodávali, a výtěžek věnovali organizaci, která vyhrála v hlasování. Studenti si připravili v angličtině prezentaci charity/organizace, ve které ji představili a hlavně museli odargumentovat, proč právě ona vybraná organizace by měla peníze obdržet.

Také nás čeká projektový týden, který je připravován s gymnáziem v severních Čechách a jehož se budou účastnit studenti obou škol. Nerada bych zapomněla na spolupráci s Nadačním fondem Arnošta Lustiga.  Studenti budou participovat na hodnocení literárních prací v rámci soutěže Mladý humanista, která je určena pro žáky 9. tříd škol z České republiky, Německa a Belgie. Finále bude setkání všech v Kutné Hoře.

Jak na výuku reagují samotní studenti?

Způsob výuky a zejména komunikace s vyučujícími a mezi sebou se jim líbí. Slovy jednoho z našich studentů, který odpovídal na dotaz při Dni otevřených dveří na otázku: Proč GPN?: „Není to okleštěné, není to biflování, využiji to všechno v praxi, učíme se od sebe…“. I v krátké době, kdy jsme přešli na distanční výuku, studenti oceňovali zejména přístup vyučujících, ze kterých cítí zájem o ně, o jejich pocity a potřeby.

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku Gymnázia Paměti národa. Zdroj: Gymnázium Paměti národa 
Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku Gymnázia Paměti národa. Zdroj: Gymnázium Paměti národa 

Co považujete za největší úspěch v prvním půlroce od otevření gymnázia?

Studenty. Jejich motivaci, zvládání neobvyklých situací, to, že se nám podařilo společně vytvořit fungující tým studentů, pedagogů a rodičů. Jako vyučující hledáme nové cesty, vydáváme se i na ty osvědčené. Občas zabloudíme, což nebereme jako selhání, naopak jako impuls k hledání nového. 

Z čeho jste vy osobně měla v prvním roce největší radost?

Opět ze studentů, z jejich nasazení. Práce na projektech není jednoduchá, často se vydávají po neznámých cestách, a nevzdávají se. Stejně jako studenti, tak i my pedagogové stále zkoumáme nová teritoria, naše možnosti, zkoušíme nové. Školní organismus je velice živý, rádi bychom dělali vše a všechno najednou, proto se učíme a učíme rozhodovat se co teď a co potom…

Co mohou očekávat od vaší školy další zájemci o studium?

Podporu ze strany týmu GPN, spolužáků, hledání nových cest. A co očekáváme my od zájemců? Motivaci, vysoké nasazení, otevřenou mysl, smysl pro humor, toleranci.

Jana Ter-Akopow Čemusová Zdroj: Gymnázium Paměti národa 
Jana Ter-Akopow Čemusová Zdroj: Gymnázium Paměti národa 

Jana Ter-Akopow Čemusová vystudovala Teorii kultury a Učitelství (český jazyk a výtvarná výchova) na Karlově univerzitě v Praze. Její zkušenosti zahrnují téměř 30 let v oblasti mezinárodního vzdělávání, zkušenostního učení a rozvoje mezikulturních kompetencí, osobnostního rozvoje.

Je členkou Akademické rady Institutu architektury v Praze (ARCHIP), působí v expertním týmu Institute for Excellence in Internationalization Univerzity Palackého v Olomouci a úzce spolupracuje s Nadací Arnošta Lustiga.