Zaniklá osada Štolnava a zapomenutá čtyřnásobná vražda

/ /
Zaniklá osada Štolnava. Foto: Vít Lucuk
Zaniklá osada Štolnava. Foto: Vít Lucuk

Pár kilometrů od Šumperka nazývaném brána do Jeseníků se nachází zaniklá osada Prameny. Místo zalité sluncem s výhledy do širokého okolí má svou temnou stránku. V srpnu 1945 v této osadě došlo k brutální čtyřnásobné vraždě členů rodiny Krusche.

„Pod kupkou sena ležela mrtvá žena, rozřezaný prsa, podřezaná, vykrvácená. V chodbě domu jsem pak našel její zmasakrovanou matku a u dveří vykrvácenou další dceru. Vlezu dovnitř a tam byl probodanej jedenáctiletej kluk. Ještě sípal. Než přijel doktor, tak zemřel,“ pro Paměť národa vzpomínal Ignác Žerníček, jeden z posledních žijících svědků tohoto zapomenutého masakru.

Čile tam pulzoval život

Zaniklá osada Prameny (do roku 1949 Štolnava, německy Stollenhau) vznikla v druhé polovině 16. století v nadmořské výšce kolem 700 metrů v okolí rudných dolů. Od roku 1850 je vedena jako osada obce Žárová. V roce 1921 v osadě bydlelo v 28 obydlích 185 obyvatel. Nacházela se tam kaple sv. Jana a Pavla, škola, v domě Emila Drexlera obchod a na hospodářství Emila Rottera hostinec. Všichni stálí obyvatelé se hlásili k německé národnosti. Přesto zde za druhé světové války pracovali také tři čeští mládenci.

Hospodářství Emila Rottera s hostincem před rokem 1923. Zdroj: Petr Možný
Hospodářství Emila Rottera s hostincem před rokem 1923. Zdroj: Petr Možný

Jedním z nich byl Ignác Žerníček, který v prosinci 1938 jako pacholek nastoupil na hospodářství rodiny Weiserových. Pocházel z nedaleké české obce Hostice, které stejně jako Štolnava po mnichovské dohodě patřily do pohraniční oblasti zabrané nacistickým Německem. Německá správa tehdy zavírala české školy a Ignác se proto rozhodl odejít ve čtrnácti letech do služby.

Po roce Ignác přešel na sousední hospodářství Franze Tauera, kde kromě pomoci na statku také pracoval jako kočí, a tak například pravidelně odvážel z osady mléko do mlékárny v Hanušovicích (německy Hannsdorf), jezdil do lihovaru v Kopřivné (německy Geppersdorf), dovážel zboží do místního obchodu nebo vozil ke zpracování místní len.

Místo, kde stával hostinec, dnes. Foto: Vít Lucuk
Místo, kde stával hostinec, dnes. Foto: Vít Lucuk

Ignác se tak vídal nejen s místními hospodáři, ale setkával se i s lidmi z okolí. Všímal si tak, jak postupem času válečný konflikt zasahuje čím dál víc do života obyvatel. Do hospody ve Štolnavě, hojně navštěvované lázeňskými hosty z Velkých Losin (německy Groß Ullersdorf), už nepřicházelo tolik hostů, několik místních mužů přišlo ve válce o život a ženy po večerech pletly teplé rukavice a ponožky pro wehrmacht.

Během cest po okolí se Ignác Žerníček také setkával se zajatými anglickými vojáky v Hanušovicích, Francouzi v Kopřivné a Jugoslávci v Rejcharticích (německy Reigersdorf).

Nikdo nic nevyšetřoval

Severomoravský prostor, kam náleží i Štolnava, osvobodila Rudá armáda ve dnech 7.–9. května 1945. Osada stála mimo hlavní cesty, a tak se tam sovětští vojáci objevili až o něco později. Krátce poté prý partyzáni z domů odvedli Emila Rottera a Friedla Heinische údajně kvůli členství v NSDAP.

Ignác Žerníček. Foto: Paměť národa
Ignác Žerníček. Foto: Paměť národa

„Sedláci přišli za mnou, jestli bych jim nezavezl jídlo a nějaké oblečení. Měli být internovaní ve škole v Olšanech. Tak jsem tam za nimi jel na kole, ale dovnitř za nima mě nepustili. Dozorci vzali zboží a o těch dvou už nikdo nic nevěděl. Později jsem se dověděl, že byli rok internovaní v Praze a pak přišli do gulagu asi v Abcházii. Nevím to přesně. Heinisch tam zemřel a Emil Rotter se vrátil do západního Německa,“ vypráví Ignác Žerníček, který dodává, že ani u jednoho z nich si nevšiml žádného zapálení pro nacistickou ideologii. A právě u těchto dvou Němců prý sloužili Češi Ladislav Dohnálek a Alois Houserek.

Do osady začali přicházet i sovětští vojáci, aby doplnili zásoby. „Začali s koňmi jezdit Rusové a sháněli seno, oves a podobně. Přijeli do dědiny a vlezli do všech baráků. Na každém hospodářství nechávali jednu krávu a jedno tele. Jinak všechen dobytek brali. Jedině na hospodářstvích, kde jsem byl já, Dohnálek a ten další Čech, tak nám dobytek jako Čechům nebrali. Všem ostatním ho sebrali. Bylo to takový svévolný,“ vyprávěl Ignác Žerníček, který také vzpomíná, že vojáci měli problém s alkoholem a jemu se podařilo za dva litry kořalky od sovětského komisaře získat zpět koně pro jednoho sedláka ze Štolnavy.

Pohled na předválečnou Štolnavu.
Pohled na předválečnou Štolnavu.

Krátce po válce v odlehlé Štolnavě panovalo totální bezvládí. Četnické stanice v okolí se teprve začínaly tvořit a nebyl nikdo, kdo by udržoval pořádek a bezpečí. Ignác Žerníček vypráví, že někdy v této době došlo ke znásilnění paní Kellerové. Zda to však byli vojáci Rudé armády, nebo sovětští utečenci, se dnes již asi nedozvíme. „Paní Kellerová okopávala řepu. Tam ji přepadli, znásilnili a ona měla dítě. Ten její Němec na ni byl hrozně zlej. Asi se po válce rozešli. Čekali první dítě a bylo od Rusa.“

Nebezpeční osvobození zajatci

Největší nebezpečí pro osadu ale neznamenali vojáci sovětské armády. V Šumperku bylo totiž tehdy internováno několik tisíc bývalých sovětských zajatců osvobozených z německých zajateckých táborů. Tak velký počet mužů se však dal jen velmi těžko uhlídat. A právě tito muži opakovaně, a hlavně v noci, přicházeli do Štolnavy. Místní ženy se před nimi každou noc schovávaly ve stodole Josefa Hufnagela a hospodáři kvůli nim své koně na noc odváděli do lesa.

Dnešní pohled na Štolnavu. Foto: Vít Lucuk
Dnešní pohled na Štolnavu. Foto: Vít Lucuk

Po obnovení četnické stanice ve Velkých Losinách Ignác Žerníček dostal pušku a kolo, aby v osadě udržoval pořádek. Žena místního hospodáře mu pak ještě věnovala prvorepublikovou důstojnickou uniformu po svém prvním zesnulém manželovi. „Měl jsem uniformu a Rusové si mysleli, že jsem důstojník československé armády. Přitom jsem ani nebyl na vojně,“ dodává.

Ignác Žerníček pak pravidelně obcházel osadu. Jednoho nedělního dne v srpnu 1945 se při obchůzce zastavil u hospodářství rodiny Krusche stojícího ve spodní části osady. Už nikdy nezapomene na obraz zkázy, který tam spatřil. Na zahradě a v domě uviděl tři brutálně zavražděné ženy a polomrtvého chlapce.

Kaple se hřbitovem před válkou.
Kaple se hřbitovem před válkou.

„Žádnej telefon nebyl, tak jsem jel na kole k Dohnálkovi a řekl jsem mu, ať jede na kole do Kopřivné zavolat, že se stala vražda. Pak jsme čekali do odpoledne, než přijelo ruský komando s lékařem. Ten jen řekl, ať je pohřbíme. Kluk to nevydržel a zemřel. Ležel tam na zemi a lezly po něm mouchy. Bylo teplo. Jenom rukou takhle nemohoucně hýbal. Špatnej pohled na to byl,“ popisuje tuto otřesnou scénu Ignác Žerníček.

Jako jedna z prvních důsledky vraždy viděla i tehdy 17letá Anna Matysová (Kršková) z vedlejších Hynčic nad Moravou (německy Heinzendorf an der March). „Přes seno jsme viděly ležet dvě holky, prsa měly uřezané a jejich máma tam stála, ale taky už byla mrtvá. Chlapec ještě žil a lezl pod postel, ale pak taky umřel. Všichni jsme tam brečeli. Vždycky jsme chodívali kolem jejich chalupy na Štolnavu,“ vypráví.

Z rodiny Krusche se zachránila jen dcera Hilda, která se jako služebná v době vraždy nacházela na hospodářství Weiserových. Těla mrtvých prý byla uložena na hřbitově v Kopřivné. O této vraždě se zmiňuje i zápis ze schůze Okresní správní komise v Šumperku ze dne 27. srpna 1945: „Předseda podává zprávu, že v obci Kopřivná byla spáchána 4násobná vražda něm. příslušníků. Z vraždy jsou podezřelí zběhové z ruského tábora v Šumperku...“

Místo hřbitova dnes. Foto: Vít Lucuk
Místo hřbitova dnes. Foto: Vít Lucuk

Obyvatelé Štolnavy pak měli ještě větší strach o své životy. Na noc prý všichni odcházeli do domu bratrů Karla a Ferdinanda Prosikových v půl kilometru vzdálené samotě. Ignác Žerníček také vzpomíná, že krátce po vraždě se několik sovětských utečenců v noci dobývalo do hospodářství rodiny Weiserových, u kterých byl pamětník předtím rok ve službě. Jejich jedenáctiletý syn utekl do domu Franze Tauera, aby tam Ignáce požádal o pomoc. Ignác však nemohl přímo zasáhnout, protože Sověti měli několikanásobnou přesilu. 

„Tak jsem vylezl na půdu a z okýnka jsem viděl, jak se u Weiserů svítí a je tam křik. Vystřelil jsem do země. Zaprášilo se a hned přišla odezva z automatické pistole. Říkal jsem si, že je to můj poslední den, že to nepřežiju. Do rána jsem neusnul a čekal na půdě. Jak se ve čtvrt na čtyři šeřilo, tak jsem tam šel,“ vypráví s tím, že se později od Weiserových dozvěděl, že po jeho výstřelu Sověti utekli.

Na Štolnavě bylo čím dál nebezpečněji, a tak Ignác v Hanušovicích zažádal o několik československých vojáků. Ti pak asi po tři týdny trávili noci ve škole v osadě. Vojákům se prý za tu dobu podařilo chytit na třicet sovětských utečenců. Ani potom ale nebyl v osadě klid. Krátce po odchodu vojáků prý do Štolnavy přišli dva bývalí členové partyzánské skupiny někde od Prostějovska. Ignác Žerníček je ubytoval u Josefa Hufnagela, kde pak zůstali asi šest týdnů. 

„Ten jeden se ožral a byl hrozně sprostej. Držel kudlu a holka musela do naha. To jsem viděl a ta asi z toho musela mít do smrti trable, co tam zažila. Řval na ni, jestli mu dá, nebo nedá, že ji jinak podřeže.“

Zánik osady

I když odlehlá Štolnava po válce rozhodně nepatřila mezi bezpečná místa, němečtí sedláci dál obdělávali svá pole, a to až do chvíle, než museli nastoupit k odsunu. Ze Štolnavy prý poslední obyvatelé odjížděli v září 1946. Ignác Žerníček na to dodnes nerad vzpomíná, protože tehdy odešlo i mnoho jeho přátel:

„Každej si měl s sebou vzít padesát kilo. Tak to měli v pytlích a podle počtu osob v rodině odcházeli. Naložily se třeba dvě rodiny a jely do tábora v Šumperku. Já jsem to nechtěl vidět. Mně je to dodnes strašně líto.“

V osadě pak zůstal prý jen Ignác Žerníček, Alois Houserek a Ladislav Dohnálek a také dvě německé rodiny, které nebyly zařazeny do odsunu. Jednalo se o rodinu Rudolfa Haukeho a antifašisty Josefa Heinische, který prý za nacistického režimu prošel internací. Ignác Žerníček se usadil v domě Weiserových. Nikdo mu ale nepomáhal s hospodařením na čtrnáctihektarových polnostech, a tak se k němu přistěhoval děda a matka s jeho dvěma nevlastními sourozenci.

Ignác Žerníček při natáčení pro Paměť národa.
Ignác Žerníček při natáčení pro Paměť národa.

Do osady ale nepřicházeli žádní noví obyvatelé. Nakrátko se tam prý nastěhovaly jen asi čtyři rodiny slovenských reemigrantů z Rumunska. V roce 1950 tam žilo už pouhých 22 stálých obyvatel. Domy začaly pomalu chátrat a Ignácův děda Adolf Žerníček byl údajně posledním, kdo pravidelně vyzváněl na zvony kaple sv. Jana a Pavla.

„Zvonil ráno, v poledne a večer. Naposledy zvonil osmadvacátého října v osmačtyřicátým. Pak naráz ztratil vědomí a potom zemřel na sešlost stářím. Je pohřbený tam, kde chtěl. Na hřbitově ve Štolnavě u hlavního pomníku.“ Dnes je to jediný celistvý náhrobek na místním hřbitově.

V roce 1954 Ignác Žerníček odešel ze Štolnavy a v osadě žila jen rodina Haukeových a Heinischových, ale i tyto dvě rodiny se zakrátko vystěhovaly. Úplná zkáza nastala v roce 1965, kdy byly zdevastované budovy srovnány se zemí. Zůstaly jen tři domy a dnes stojí pouze dva.

Díky místním nadšencům ale osada alespoň částečně žije. V roce 2014 iniciovalo občanské sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné s mnoha dobrovolníky obnovení základů kaple sv. Jana a Pavla s oltářem, kde se od roku 2015 v den výročí jejich patronů každoročně koná poutní Mše svatá. 

Seriál Místa Paměti národa připravují redaktoři poboček Paměti národa v krajích s využitím znalostí míst spojených s historií 20. století a vzpomínek ze sbírky Paměť národa, kterou spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum díky podpoře soukromých dárců. Chcete naše články dostávat přímo do svého mobilního telefonu? Pak můžete přispět do sbírky na aplikaci Paměť národa. Více na podporte.pametnaroda.cz. Děkujeme za případnou podporu!