Den válečných veteránů

/ /
Karel Brhel
Karel Brhel

V neděli 11. listopadu 2018 si lidé po celém světě připnou na klopy květy vlčího máku na památku válečných veteránů.

Den válečných veteránů připomíná ukončení první světové války a jeho symbolem se stal květ vlčího máku, který vyrůstal na hrobech vojáků padlých v bojích 1. světové války, o kterých napsal báseň kanadský vojenský lékař podplukovník John McCrae:

„Na polích ve Flandrech divoké máky rostou, tam mezi kříži, řada za řadou. Zde ležíme. Nahoře mezi červánky, je možná slyšet zpívat skřivánky, zde dole kanóny jen svojí píseň řvou…

Náš boj však zase jiní převezmou. Do vašich rukou dáme my teď svou hořící pochodeň a vy ji neste dál. Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal, že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou na polích flanderských.“

Lístek s verši John McCrae vytrousil z kapsy, zvedl jej důstojník a verše se mu zalíbily. Zaslal je do Anglie, kde je zveřejnili v časopise Punch a BBC. Báseň se proslavila. Vlčí mák se stal symbolem válečných veteránů a úcty k nim.

V České republice žije posledních 440 válečných veteránů z 2. sv. války. Z toho z východní fronty, na které bojovalo 50 tisíc Čechoslováků, jich ještě žije 116 veteránů, ze západní fronty, kde bojovalo 20 tisíc Čechoslováků, jen 28.

Prohlédněte si portréty některých statečných mužů a žen, kteří bojovali za naši svobody. Jejich vyprávění jsme zachytili ve sbírce Paměť národa. Natáčení dalších můžete podpořit koupí vlčího máku na www.denveteranu.cz

Fotografie (10)