Tomáš Lom

* 1924  

 • „Posadil jsem se k radaru. Naštěstí byl velmi srozumitelně popsaný. Teoreticky jsem věděl, co je magnetron, klystron, detektor a podobně. Tak jsem to jakžtakž rozchodil. Za chvíli se mě kapitán Hořejší ptal: ‚Tak co vidíš na té tvé kouzelné bedýnce?‘ Tak jsem mu to odečetl: ‚Pobřeží sedm kilometrů nalevo a před námi žádná překážka.‘ – ‚To vidím taky,‘ odvětil. ‚Na to nepotřebuji tu tvoji bedýnku!‘ Ale po chvíli se nervózně ozval znovu: ‚A co vidíš teď?‘ Tak jsem mu to odečetl znovu. Odpověděl: ‚No, to už je lepší, já nevidím vůbec nic. Jsme v hustém mraku.‘ A od té doby jsem si s ním trošku rozuměl.“

 • „Byl jsem v zadní části letadla. Na podlaze bylo okénko a já skrze něj pozoroval zásahy. A že jsem pilotovi hlásil zásahy poctivě podle pravdy, místo abych mu vylepšil vzdálenost od terče, tak na mě byl naštvaný. A když jsem mu u jednoho průletu oznámil, že jsem bombu ani neviděl, on něco naštvaně zamumlal. Možná něco ve smyslu, že u toho okénka chrápu. Ale bohužel jsem měl pravdu. Bomba zůstala viset v závěsu letadla. Pilot však vztekle zavřel pumovnici, udělal elegantní úhybný manévr, kterým setřásl bombu. Ta dopadla na pumovnici zevnitř, vybouchla a rozbila, co bylo na dosah. Já měl štěstí, že jsem nebyl zasažen žádnými střepy, ale hydraulika na spouštění podvozku byla na řešeto.“

 • „Přišel za mnou mládenec, který měl stejnou kvalifikaci jako já, a říkal, že má sloužit u kapitána Hořejšího, ale kamarády že má u Simeta, tak jestli bych si to s ním nevyměnil. Já mu odpověděl: ‚Když to zařídíš na velitelství, proč ne. Nemám nikoho ani u jednoho z nich. Je mi to fuk.‘ On to zařídil a já nastoupil u Hořejšího. Měl jsem pekelné štěstí, jelikož Simet byl špatný pilot a za pár týdnů to naboural. Z posádky prakticky nikdo nepřežil.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Praha, 06.03.2018

  (audio)
  délka: 01:45:38
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století TV
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Stal jsem se podrobným znalcem Macbetha

Tomáš Lom 1945
Tomáš Lom 1945
zdroj: archiv pamětníka

Tomáš Lom, rozený Löwenstein, se narodil v roce 1924 do židovské rodiny očního lékaře Arnolda Löwensteina a jeho ženy Elfrídy Brillové. Rodina před nástupem německé okupace emigrovala do Anglie. Zde pamětník dostudoval školu a složil maturitní zkoušku. Na podzim roku 1940 nastoupil na přírodovědeckou fakultu univerzity v Glasgow. V roce 1942 vstoupil do armády a v roce 1944 absolvoval výcvik radiooperátorů a palubních střelců. Poté nastoupil službu u 311. československé perutě RAF v posádce kapitána Hořejšího a později byl převelen k 111. OTU Nassau na Bahamských ostrovech. Po válce se Tomáš Lom vrátil do Prahy, kde vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Vstoupil do komunistické strany, avšak po roce 1968 neprošel prověrkami a ze strany byl vyloučen. Po dokončení studií začal pracovat v laboratořích závodu Tesla-VUVET. Vědeckou prací se zabýval až do svého odchodu do důchodu.