Jaroslav Kubínek

* 1940

 • „Tam si někdo vymyslel, že by naši tajemníci měli jet do těch jednotek a tam agitovat nebo prostě povzbuzovat, a poněvadž tam jsem měl já tu přímou velitelskou pravomoc, tak jsme se dohodli, že to nebudeme dělat, že ty lidi nemáme odzkoušený, co my víme, co kdo kde vyvede, že jo. A ještě se nejede. A taky se nejelo. A někdy mezi půl a tři čtvrtě na dvě v noci se to odvolalo všechno, tak jsme to ohlásili, já náčelník, těm jednotkám, a ty zůstaly a nevyjely.“

 • „Poslal mi potom takovou informaci, to si pamatuji, že to mělo takový dlouhý ruský název, ale bylo to přeloženo Vojensko-politická situace a operativní stav na území Pobaltského vojenského okruhu. V Pobaltí se drolila sovětská moc s vědomím sovětské vlády a vojáci na tuto novou situaci reagovali. Ptal jsem se ho, proč mi to dává, jestli se něco připravuje, a on mi odpověděl, že kdyby se něco připravovalo, tak by mi to nedal. Jen prý, abych byl informovaný. To byla taková indicie, která mě vedla k tomu, že jsem zbystřil.“

 • „Ve čtvrtek proběhlo několik jednání, co jsem mohl, to jsem udělal, ale po obědě přijel jeden člověk, kterého jsem velmi dobře znal, z Hradce Králové, s takovým poznatkem, že má nebo může večer dojít při demonstraci před divadlem k tomu, že ti, kteří údajně byli školeni jako hlasová kulisa jižní tribuny zimního stadionu, a to všechno se jenom tak říkalo, já jsem to nevěděl, tak že budou volat: Nejsou tady, pojďme si pro ně! Že by mohlo dojít k pohybu po městě s cílem dojít před okresní výbor a tam může dojít k nějaké provokaci. A abych vzal v úvahu, že v pátek zasedá ústřední výbor KSČ a že incident v Pardubicích by pozornosti neušel. Nevěděl jsem o tom zbla. A tak ačkoliv interní pokyn zněl na žádné demonstrace nechodit, tak jsem si říkal, že tam jít musím. Protože kdyby došlo k nějakému konfliktu před budovou okresního výboru a bude tam víc lidí, tak nikdy nevíte, kdy praskne tabulka.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Hradec Králové, 01.10.2019

  (audio)
  délka: 02:21:44
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Královehradecký kraj
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Když jsem vstupoval v roce 1965 do KSČ, říkal jsem si, že to jsou lidi, ke kterým můžu patřit

Fotografie maturanta Jaroslava Kubínka
Fotografie maturanta Jaroslava Kubínka
zdroj: archiv pamětníka

Jaroslav Kubínek se narodil 3. května 1940 v Pardubicích, v rodině běženců vystěhovaných ze Slovenska. Vystudoval elektrotechnickou průmyslovku v Pardubicích a později dálkově ekonomiku zemědělství na Vysoké škole ekonomické, politické vzdělání si doplnil v postgraduálním kurzu s tematikou technického rozvoje na Vysoké škole politické. Po vojenské službě nastoupil do Tesly Přelouč a později do Chemoprojektu v Pardubicích jako pomocný projektant. Do Komunistické strany Československa (KSČ) vstoupil v roce 1965. Od května 1967 do konce října 1968 byl zaměstnancem Krajské správy ministerstva vnitra. Prvního listopadu 1968 se Jaroslav Kubínek oženil a současně změnil zaměstnání a nastoupil do společnosti Agra Přelouč. Od roku 1975 do roku 1978 pracoval jako politický pracovník v Tesle Pardubice a odtud přešel na Krajský výbor KSČ do Hradce Králové. Tam zůstal devět let. V roce 1987 přijal místo vedoucího tajemníka OV KSČ v Pardubicích a v této pozici ho zastihly listopadové události sametové revoluce. V aparátu KSČ skončil jako placený zaměstnanec k poslednímu dni roku 1989. V dalších letech byl zaměstnán v zemědělském družstvu jako obchodník, ekonomický poradce a později likvidátor, až do penze. Komunistické straně zůstal věrný, v současnosti je členem KSČM.