Karel Král

* 1953

 • „Já jsem v té době dělal tady v Divadelním ústavu, dělal jsem vedoucího dokumentačního oddělení. A souběžně jsem spolupracoval s režisérem Petrem Scherhauferem, jak tedy v Brně v Huse na provázku na některých inscenacích, tak v Praze s amatérským divadlem Lucerna. A souběžně – to už několik let v té době, ta spolupráce s Petrem už taky trvala několik let – jsem dělal s Ondřejem Černým a Marií Reslovou a další spoustou lidí takový jako pololegální množený bulletin, říkali jsme tomu Bulletin Aktivu mladých divadelníků. Chlubili jsme se tím, že nejstaršímu z Aktivu bylo přes 80 let tehdy, Josef Šafařík, člen. A vydávali jsme tedy tento bulletin a zhruba v té době, v roce 1989 jsem řešil, co dál, protože jsem zjistil, že to všechno nejde dohromady zvládat. Tak první, čeho jsem nechal, byla spolupráce se souborem Lucerna. A pak jsem dospěl k tomu, že ten bulletin je už ve stadiu, že to už nejde dělat amatérsky na koleně a že by z toho měl být nějaký časopis. Takže jsem tehdy jednal s Jazzovou sekcí, s kamarády odtamtud, jestli by se to nějak nedalo dělat u nich. No v podstatě pro mě z tohohle pohledu ta revoluce přišla v pravou chvíli, protože my jsme se normálně proměnili dílem za státní peníze v časopis Svět a divadlo. Takže ano, měl jsem to dobře připravené.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Divadelní ústav, 09.09.2009

  (audio)
  délka: 06:50
  nahrávka pořízena v rámci projektu Paměť a umění
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Tehdy jsme netušili, že to celé proběhne něžně

Karel Král 3
Karel Král 3
zdroj: Jaroslav Prokop

Karel Král se narodil roku 1953. Vystudoval divadelní a filmovou vědu na Univerzitě Karlově. Od roku 1979 působil v Divadelním ústavu - nejprve v oddělení dokumentace a v roce 1990 krátce i jako jeho ředitel. Karel Král začal spolu s několika kolegy v druhé polovině osmdesátých let spolupracovat se samizdatově vydávaným sborníkem O divadle. Za svou hlavní platformu tehdy považoval Bulletin Aktivu mladých divadelníků, což bylo dítě perestrojkového uvolnění. Na sklonku osmdesátých let připravili s kolegy sedm čísel, navíc ještě sborník Kafka ‚89. Objevili se v něm mnozí tehdy zakázaní autoři. Z bulletinu se vyvinul časopis Svět a divadlo. V listopadu 1989 se Karel Král spolu s dalšími zasloužil o to, aby se z Divadelního ústavu stalo koordinační centrum stávky českých divadelníků. V Divadelním ústavu vzniklo tzv. Informační a dokumentační centrum českomoravské divadelní obce. Karel Král se nadále naplno věnuje časopisu Svět a divadlo, kde působí jako šéfredaktor. V roce 1993 založil a do roku 2001 umělecky profiloval Mezinárodní festival Divadlo.