Paměť a umění

The Theatre Institute

Občanské sdružení Post Bellum (www.postbellum.cz) a Institutu umění - Divadelní ústav v Praze (www.divadelni-ustav.cz) přišly v roce 2008 se společným projektem zaznamenávající vzpomínky významných českých kulturních osobností. Post Bellum se dlouhodobě zabývá zaznamenávání vyprávění a to metodou oral history a Divadelní ústav zaměstnává historiky, archiváře, teoretiky umění a mnohé další odborníky, kteří se s pamětníky setkávají. Pamětníky vybírají a kontaktují lidé koordinovaní z Divadelního ústavu, sběrači prochází školením v Post Bellum, které je koordinuje po stránce technické. Sběrači využívají archivy Divadelního ústavu i archivy z provenience bezpečnostních složek totalitních režimů. Cílem projektu je zaznamenat co možná největší počet (jak dovolí finanční prostředky z dotací, grantů a Divadelního ústavu) svědectví pamětníků - významných kulturních osobností (herci, režiséři, scénáristé, a jiní umělci, kteří měli či mají blízko k divadlu). Projekt vznikl na podzim roku 2008 a je podepřen smlouvou mezi Post Bellum a Institutem umění - Divadelním ústavem. Hlavní koordinátor projektu: jana.navratova@divadlo.cz. Vzpomínky jsou natáčeny převážně audio technikou.

Popis autorských práv

Naším hlavním cílem je úplné veřejné zpřístupnění sbírky vzpomínek vzešlé ze společného projektu „Paměť a umění“ dvou institucí PB a IU-DÚ – tak, jak nám umožňuje písemný souhlas pamětníků. Chceme poskytnout široké laické i odborné veřejnosti maximální vhled do osobních svědectví pamětníků, se kterými jsme natáčeli. Lidé, kteří rozhovory pořizovali jsou odborníky , kteří úzce spolupracují s renomovanou organizací zabývající se oral history projekty Post Bellum. Veškeré příběhy, svědectví, textové dokumenty, fotografie a další materiály ze sbírky projektu jsou po právní stránce stejným dílem Post Bellum a Institutu umění - Divadelního ústavu. Obě instituce z těchto vzpomínek mohou připravovat dokumenty, výstavy publikace, konference a jiné výstupy vhodné a nesnižující důstojnost pamětníků. Každý, kdo bude se sbírkou pracovat – laik, žák, student, badatel, historik či kdokoliv jiný, kdo vyplní badatelskou registraci na www.pametnaroda.cz a který ctí pravidla citace, může veškeré výstupy používat pro své badatelské a jiné nekomerční účely. V případě publikování nebo komerčního využití musíte kontaktovat majitele práv: mikulas.kroupa@centrum.cz a jana.navratova@divadlo.cz. Při citacích z výstupu projektu prosíme uvádějte: "... ze sbírky projektu Paměť a umění, který je společným dílem Post Bellum a Institutu umění - Divadelního ústavu."