Jan Kloda

* 1926  

Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Nikdo nebude korunován, který řádně nebojoval

Jan Kloda v roce 1948
Jan Kloda v roce 1948
zdroj: Archiv pamětníka

Jan Kloda se narodil 23. prosince 1926 ve Vělopolí na Těšínsku. Ve čtyřech letech mu zemřela maminka Marie. Pamětníka a jeho tři sourozence vychovával otec Josef, který se po smrti své manželky podruhé oženil. Po záboru Těšínska Německem připadlo rodině Klodových německé občanství a pamětník roku 1944 musel narukovat do německé armády. Na západní frontě se účastnil ústupových bojů. V říjnu 1944 se dostal do francouzského zajetí a podařilo se mu vstoupit k polským ozbrojeným silám. Ještě před Vánocemi téhož roku byl převezen do Egypta, kde prodělal tankistický výcvik, do dalších bojů ale nezasáhl. V červnu 1949 přijal křest a vstoupil do Církve adventistů sedmého dne. Jeho víra v Boha se stala hlavním předmětem střetů s komunistickým režimem a v listopadu 1950 obdržel vojenský povolávací rozkaz k útvaru Pomocných technických praporů (PTP) do karvinských dolů. Odmítl složit vojenskou přísahu, která byla v rozporu s jeho náboženstvím. Dne 16. ledna 1951 mu soud vyměřil za vyhýbání se služební povinnosti tři roky odnětí svobody. O několik měsíců později byl převezen z Opavy do Leskovic u Brna na práci v kamenolomu. Po čase se ocitl opět v opavské věznici a byl nasazen do cihelny. Za odmítnutí vykonávat práci v sobotu byl opakovaně trestán. Nakonec skončil v lágru Nikolaj na Jáchymovsku a po několika týdnech ho přeložili do tábora Barbora. I zde byl pro svůj odmítavý přístup k vykonávání pracovních úkonů v sobotu trestán, musel například celý den stát v pozoru na mrazu. Dostal nabídku nastoupit k těžbě uranu s tím, že bude mít volné soboty. Pamětník souhlasil a na těžbě pracoval do roku 1953, kdy byl propuštěn na svobodu. Následně však obdržel další povolávací rozkaz k nástupu k útvaru PTP a v prosinci 1954 byl odsouzen podruhé, a to k čtyřem letům vězení. Výkon trestu si odpykával znovu v jáchymovských dolech. Amnestován byl roku 1957. Po návratu z vězení pracoval až do odchodu do penze jako civilní zaměstnanec v dolech na Karvinsku. Po roce 1989 byl soudně rehabilitován. V době natáčení rozhovoru (2016) žil Jan Kloda v obci Návsí.