Miroslav Klimeš

* 1921

Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Byl jsem totálně nasazen u firmy Krupp, kde jsme si říkali Česká dvorní kancelář

klimeš dobova orez.jpg (historic)
Miroslav Klimeš
zdroj: z archivu pamětníka, druhá z natáčení

Miroslav Klimeš, skautským jménem Baghýra, se narodil 19. března 1921 v Opavě v rodině přednosty železniční stanice. Měl dva výrazně starší bratry, kteří bojovali v první světové válce v uniformách rakousko-uherské armády. V roce 1930 vstoupil do Sokola, ale později ho více zasáhl skauting a stal se členem významného 1. junáckého oddílu Opava; z této doby se zachoval pamětníkův unikátní skautský deník, který je také skvělým archivním pramenem. V 1. junáckém oddíle Opava se stal dokonce zástupcem vedoucího oddílu. V době napětí během roku 1938 jeho rodina opustila Opavu, aby se krátce usadila v Olomouci. Miroslav Klimeš poté dokončil gymnázium v roce 1940 ve Valašském Meziříčí. V letech 1940-1941 absolvoval jednoroční abiturientský kurz při obchodní akademii v Olomouci a následně byl krátkou dobu zaměstnán v Nemocenské pojišťovně soukromých zaměstnanců. V roce 1942 byl totálně nasazen, obdržel přikazovací dekret ke známé firmě Krupp Berta Werk Markstadt bei Breslau, kde pracoval v kanceláři v oddělení zvaném Bürofürsozialversicherung. Před nasazením v kanceláři firmy Krupp byl krátce v Essenu, kde ho přidělili na manuální práci při výkopech a stavbách ubikací. V lednu 1945 se již nechtěl přesunout za prací do Hirschbergu ve Slezsku (dnes Jelenia Góra v Polsku) a utekl se svou budoucí manželkou ruské národnosti a její rodinou zpátky do Čech. Několik měsíců se ukrýval před protektorátními úřady. Osvobozovací boje a bombardování Miroslava Klimeše zastihly na samotě v Žimrovicích u Opavy. Po válce nastoupil do Nemocenské pojišťovny soukromých zaměstnanců a posléze se také stal okresním ředitelem Nemocenského pojištění pro zaměstnance ve vyšších službách. Po válce se oženil s Ruskou Ritou, kterou si přivedl z totálního nasazení v Polsku, a měli spolu dvě děti. Po zestátnění pojišťoven Miroslav Klimeš až do důchodu pracoval u Čedoku. Na skautských vycházkách v osmdesátých letech se poznal se svou druhou ženou Miladou Klimešovou (roz. Hermanovou), která byla významnou opavskou skautskou činovnicí.