Vlasta Hlávková

* 1943

  • „Velkou úlohu sehrál doktor Motýl. Vím, že se o něm říkalo, že to byl opravdu lidumil, lékař, který v noci objížděl pacienty a ráno na něj čekala plná čekárna lidí. Nikoho neodmítl, každému pomohl. Od chudých lidí vůbec nepřijal peníze a ještě jim kupoval léky. Podporoval i chudé studenty na studiích. Tatínek a všichni si ho nesmírně vážili. V Lukách, ve vchodu do zdravotního střediska, má umístěnou pamětní medaili. Pocházel z Horní Cerekve. I on byl vězněn, a když se vrátil, tak pracoval jako dělník na pile a pak byl určen jako lékař pro zdravotnický personál. Byl nesmírně oblíbený a tatínek říkal, že byl na jeho pohřbu v Horní Cerekvi. Byla tam velká spousta lidí a říkal, že pamatuje slova, která pronesl pan farář nad jeho rakví: 'Kdyby celá jeho rakev byla ze zlata, nevyvážila by všechny dobré skutky, které za života vykonal.'“

  • „Tatínek vyprávěl, že někdy na jaře 1944 se začaly ve vesnici šířit zvěsti, že tu údajně přistáli parašutisté z Anglie a že by mezi nimi měl být také pan Široký, který byl znám z Puklic, protože chodil vykupovat dobytek. Třeba můj tatínek se s ním velice dobře znal. Ale to bylo tak vše, víc se nevědělo. Pak tatínek vyprávěl, že jednou večer, mohlo to být mezi sedmým a devátým dubnem 1944, někdo zaklepal na dveře a vešel dovnitř. Tatínek v něm hned poznal pana Širokého, tak s ním hned vyšel do tmy. Já jsem byla v kočárku, ale byly tam ty starší sestry, tak se bál, aby nezačal něco mluvit a děti pak něco někde neřekly. Tak s ním vyšel ven a pan Šrioký ho prosil, jestli by mu neposkytl stravu a nějaké ubytování. Že byli na mnoha adresách odmítnuti a mají za sebou dlouhý pochod. Naposledy snad někde ve Vršanově dostali z Anglie adresu, na koho se obrátit, a pán měl také obavy, a tak je odmítl. Skrývali se v lesích a po nocích si pan Široký vzpomněl na tatínka. Přišel k nám, tatínek neváhal ani chvilku. Vrátil se a pošeptal mamince, aby připravila jídlo s sebou. Oni zatím čekali všichni venku, byli čtyři – pan Široký, pan Gemrot, pan doktor Odstrčil a pan Němčík.“

  • Celé nahrávky
  • 1

    Pardubice, 27.07.2021

    (audio)
    délka: 01:01:07
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Tatínek nabídl parašutistům pomoc a pošeptal mamince, ať jim připraví jídlo

Vlasta hlávková, 1984
Vlasta hlávková, 1984
zdroj: Archiv Vlasty Hlávkové

Vlasta Hlávková se narodila 24. května roku 1943 ve Střížově na Vysočině. Její tatínek František Dvořák v roce 1944 schovával parašutisty ze skupiny Calcium. Rodiče vstoupili do JZD a ona musela pomáhat s péčí o hospodářská zvířata. Po střední škole se nedostala bez doporučení na vysokou školu, ale po šesti letech praxe mohla absolvovat ekonomickou nástavbu. V roce 1964 se vdala a měla dceru a syna. Pracovala v JZD Střížov jako pomocná účetní, později jako vedoucí mzdové kanceláře v JZD Brtnice. V roce 1979 dostala od JZD doporučení ke studiu vysoké školy a v roce 1984 absolvovala obor ekonomiky a provozu zemědělství. Povýšila na vedoucí informační soustavy a po rozpadu družstva pracovala v části sídlící v Puklicích až do odchodu do důchodu. V roce 2021 žila ve Střížově.