Marie Elšíková

* 1929

 • „Šli jsme za lepším. Že se budeme mít líp, když pojedeme pryč. Tak jsme od toho sedmačtyřicátýho roku byli na Slovensku. Jenom asi šest měsíců jsme byli na Slovensku a chlapi se sebrali a šli hledat sem, že tady jsou baráky po Němcích a je tady všechno. Tak jsme se sebrali a jeli jsme sem. Nejprve jsme byli na té Kamenné do 49. roku a potom jsme se přestěhovali sem.“

 • „Tam byla Stará Huta a pod tím byla Sklená Huta a Suchá Huta. To byly tři obce pohromadě. Tak to byli všechno Slováci. A jak se jelo na Užhorod, tak tam byly Onokovce a ještě nějaký vesnice a tam byli taky Slováci. A na druhé straně za tím byla jako když řeka, tak na druhé straně byli Rusíni.“

 • „Tam, jak my jsme bydleli, tak tam byly tři dřevěnky a byly krytý, nevím, jestli slámou nebo šindelem. Byla tam škola, hospoda, kostelíček. Oni byli všichni ti Němci katolíci. I pěkný vilky tam byly tam na kopečku na rovince. Všechno zbourali.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Skorošice, 22.11.2012

  (audio)
  délka: 01:24:07
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Slovenkou na Podkarpatské Rusi

Marie Elšíková (Válková)
Marie Elšíková (Válková)
zdroj: archiv pamětníka

Marie Elšíková, rodným příjmením Válková, se narodila v roce 1929 v obci Huta, která leží v blízkosti Užhorodu na Podkarpatské Rusi. Stejně jako naprostá většina obyvatel rodné obce byla i pamětnice slovenské národnosti. V roce 1947 společně s rodinou a většinou obyvatel Huty reemigrovala do Československa. Rodina pak žila půl roku na Slovensku, než odešla na severní Moravu. Společně s několika slovenskými rodinami z Podkarpatské Rusi tam dva roky bydleli v dnes již zaniklé obci Kamenné (něm. Steingrund) v Rychlebských horách. Po jejich odchodu byla v roce 1952 obec zbourána. Marie Elšíková se s rodiči nastěhovala do blízkých Skorošic, kde spolu se svým manželem žije i dnes.