Blanka Císařovská

* 1927  †︎ 2022

Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Myšlenku komunismu stále uznávám, horší je to s praxí

Pamětnice ve svých osmnácti letech
Pamětnice ve svých osmnácti letech
zdroj: archiv pamětnice

Blanka Císařovská se narodila 10. května 1927 v Lenešicích. V roce 1945 s celou rodinou vstoupila do KSČ. Vystudovala Vysokou školu politickou a sociální, v letech 1953 až 1960 přednášela dějiny dělnického hnutí na AMU. Za kritiku stalinského režimu musela půl roku (1956) pracovat v závodním časopise firmy Tesla. Mezi lety 1960 a 1968 pracovala v Encyklopedickém ústavu Československé akademie věd, o místo přišla kvůli kritice invaze vojsky Varšavské smlouvy. Od přelomu 60. a 70. let žila střídavě v Praze a na chalupě v Olešně. Spolu s manželem Josefem Císařovským udržovala blízké kontakty s českými disidenty. Za normalizace získala invalidní důchod, přivydělávala si prodejem vlny a jako uklízečka. Po roce 1989 působila v Ústavu soudobých dějin ČSAV a v mezinárodní organizaci pro lidská práva; spolupracovala na vydání knihy Charta 77 očima současníků: Po dvaceti letech. Paní Blanka Císařovská zemřela 11. května roku 2022.