Miroslav Berkovský

* 1916  †︎ Neznámý

 • „A pak tam probíhal odsun. To teda bylo, kdybych vám vyprávěl! Já vám to povím tak, že celý odsun byl podvod, protože se odsunovaly ženy a děti. Chlapi byli na vojně. A teď kdybyste viděli ty zlodějny, celá auta naložená věcmi jezdila do vnitrozemí. To byly plně naložené náklaďáky z rabovaček německých bytů.“

 • „V první řadě jsme se vrhli na Rusko, ale tam, pokud se týká sjednání obchodu, to bylo velmi obtížné. Velmi obtížné, protože ti lidé už byli tak vycepovaní, že se od plánu nehnuli ani o milimetr. Když to nebylo v plánu, tak jste mohli kecat cokoliv, ale oni nic. To i když jsme se s nima opili a já nevím, co všechno, nebylo to nic platné. Takže zbylo Mongolsko. Tak jsme tam jeli a objevili jsme tam kožichy a zvěřinu. Jenomže tam hony, to nebyla žádná sranda. Měli na to ty malá vojenská autíčka. Na ně si připevnili kulomet, obklíčili hejno jelenů a postříleli to. Takže všechno přišlo na nudle rozsekané.“

 • „Oni byli nařčení (Dr. Trčka a další nepohodlní představitelé), byli obviněni z toho, že spolupracovali s nacisty. To bylo po válce, kdy ho zatkli, sebrali a druhý den ho zastřelili. Na jeho pozici pak už nastupovali vybraní lidé. Byly to účelové procesy. Konkrétně co já vím ze svého okolí, řekněme ten Dr. Trčka, to byl spolužák mé tety. On mě doporučil pro práci v Československé obilní společnosti. Tento skutečně podporoval aktivně rodiny, které byly třeba zatčené gestapem, a to nebylo nic těžkého, aby mu to prokázali.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Praha, 08.10.2014

  (audio)
  délka: 03:53:52
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Do ničeho se neplést a nikomu nic o sobě neříkat...

Průkazové foto rok nezjištěn
Průkazové foto rok nezjištěn
zdroj: archiv pamětníka

Miroslav Berkovský se narodil 25. 10. 1916 na panském dvoře knížete Paara ve Lhotě-Pleši, kde byl jeho otec správcem. V roce 1921 se rodina přestěhovala na panský dvůr ve Vřesné. Miroslav Berkovský nastoupil v roce 1931 na obchodní akademii do Jindřichova Hradce. Ihned po složení maturitních zkoušek byl přijat na praxi v továrně na výrobu barev v Ústí nad Labem. V únoru roku 1935 byl přijat na místo úředníka do Československé obilní společnosti v Praze. V roce 1943 se oženil a založil rodinu. Po druhé světové válce se Československá obilní společnost přejmenovala na Obilosvaz, ale v důsledku pozvolných politických změn se postupně reorganizovala, až se po únoru 1948 úplně rozpadla na krajské pobočky. Miroslav Berkovský se poté stal nejprve přednostou plánovacího oddělení při ministerstvu zemědělství, později se stal zástupcem ředitele národního podniku Zemědělské potřeby. Činnost podniku zahrnovala i zahraniční obchod. V roce 1978 odešel do důchodu.