Božena Beňová

* 1951

 • „Bible přišly ze Západu, nevěděli jsme odkud, kdo to přivezl, protože bylo lepší nevědět.“ „K vám na faru do Počernic?“ „Do Počernic nebo domů. A my jsme pak využívali každou příležitost, jak je doručit. Ale to jsme dělali i než jsem se s manželem seznámila. Zase s maminkou mojí jsme takhle pašovaly. Tam bylo pravidelně 9. května setkání pracujících východního Slovenska a Podkarpatské Rusi, a tam byl volný průchod takový…“ „Za hranice?“ „Na tom pohraničním území. A tam to nikdo nekontroloval, tam to šlo krásně, předávat ty Bible. Mám ještě jednu doma na památku, takovou malinkatou.“

 • „,Pod ochranou Nejvyššího rozvesel se, duše má. Strážné oko tvůrce tvého nespí ani nedřímá. Jestli Bůh je skrýše tvoje, tvoje zbraň i záštita, vítězstvím vše skončíš boje, triumf tebe uvítá. Rozvesel se, duše v těle, vroucí oběť obětuj. Nikdo z ruky Stvořitele nevyrve ti podíl tvůj.' To je taková vnitřní hymna moje. I dodnes.“ 

 • „Vesnice Sklené byla velice těžce poznamenaná neblahou událostí, masakrem, na podzim v roce 1944. Tam se odehrála taková věc. Tenkrát už přicházela sovětská armáda. Na její příkaz byli partyzáni nuceni vyvést z této vesnice všechny muže od šestnácti do šedesáti let. Bylo jich 187. Soustředili je nejdřív ve škole, s tím, že si měli vzít s sebou lopaty, že půjdou za vesnici kopat zákopy. Na druhý den je tam poslali. Muži vykopali zákopy a oni je tam vystříleli. To byl velice krvavý masakr. Zachránil se tam jeden z přeživších, pan farář, kterému se podařilo utéct a podal o tom svědectví, jak to bylo.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Praha, 16.06.2021

  (audio)
  délka: 01:47:49
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století TV
 • 2

  Praha, 25.11.2021

  (audio)
  délka: 40:08
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy našich sousedů
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Víra je dar, který může mít každý

Božena Beňová v roce 2021
Božena Beňová v roce 2021
zdroj: natáčení Post Bellum

Božena Beňová se narodila jako Božena Kratková 5. dubna 1951 ve Skleném na Slovensku, v prosté zemědělské rodině. Brzy po jejím narození rodina přesídlila do obce Jenkovce na východním Slovensku, poblíž hranic se Sovětským svazem. Rodiče byli členy metodistické církve. Její matka pomáhala předávat Bible v ruštině věřícím Ukrajincům žijícím na druhé straně hranic. Po maturitě na SVVŠ Boženu přijali na filozofickou fakultu, obor psychologie, ale její matka ji ve studiu nepodporovala, a tak nakonec vystudovala pouze knihovnickou nástavbu. Brzy nato se seznámila se svým manželem Andrejem Beňou, členem Církve bratrské. V roce 1973 přesídlila s manželem a dvěma malými dcerami do Horních Počernic u Prahy, kde Andrej Beňa působil jako laický kazatel. Božena Beňová, která se též aktivně zapojila do života bratrského sboru, pracovala v počernické obecní knihovně a později v technické knihovně Státního výzkumného ústavu pro stavbu strojů. Po listopadu 1989 se Andrej Beňa stal kazatelem na plný úvazek a manželé se společně podíleli na rekonstrukci církevního rehabilitačního střediska v Chvalech u Prahy. Božena Beňová má čtyři děti, její manžel zemřel v listopadu 2020.