Josef Zdráhal

* 1951  

 • „Rozbili jsme vývěsní štít, na to jsme už potřebovali veliký kámen. Bylo to večer, nikdo tam nebyl. A tuším, že to byl Pavel Majkus, kdo naplnil žárovku nebo nějakou skleněnou nádobu červenou barvou a hodil to na dveře, takže byly celé rudé. Každý si domyslel, co tím chceme říct. To SČSP (Svaz československo-sovětského přátelství) se nám ve městě nelíbilo. Potom nám to soudruh prokurátor osladil.“

 • „Ve čtyři nebo v pět ráno mě vzbudila letadla, která nad námi přelétávala. Pustili jsme rádio a už to bylo jasné. Otec mi připomínal: ‚Vidíš, co jsem ti říkal? Že nás nepustí.‘ Poslouchali jsme rádio, televizi jsme tenkrát ještě neměli. Pak jsem vyrazil do ulic a už jsem viděl tanky. Byl to šok. Za několik dní zřídili v Novém Jičíně okresní velitelství sovětské armády. Maďarští nebo polští vojáci u nás nebyli, jen Rusové. Chodili jsme tam s Pavlem Majkusem a vysvětlovali důstojníkům situaci. Měli na to svůj náhled. Mluvili o kontrarevoluci a že nás přišli zachraňovat. Říkali jsme jim, že to tak není. S obyčejnými vojáky jsme do styku nepřišli, ti tábořili ve stanech na poli nebo na louce. Sověti u nás byli asi měsíc. Pak byli dislokováni do kasáren ve Frenštátu.“

 • „Plánovali jsme podpalování vlajek, sovětských samozřejmě, a to samovznícením. Oslovili jsme také jednoho aranžéra, ať nám nakreslí karikatury na sovětskou armádu a vedení ÚV KSČ. Přislíbil to, něco i udělal, ale pak mu to našel otec a zlikvidoval mu to. Už si to přesně nepamatuji. Ty vlajky jsme chtěli zapalovat na výročí okupace, už tedy dvouleté. Oslovili jsme jednoho chemika, který studoval na vysoké škole, souhlasil s tím, řekl, že by to nějak šlo udělat. Ale tento plán jsme už neuskutečnili. Kde jsme mohli, chtěli jsme Rusům škodit.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  v Ostravě, 07.02.2020

  (audio)
  délka: 02:50:07
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy regionu - Střední Morava
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Jakýkoliv odpor proti totalitě má smysl

Rok 1969
Rok 1969
zdroj: Archiv Josefa Zdráhala

Josef Zdráhal se narodil 3. dubna 1951 v Novém Jičíně. V letech 1966 až 1969 tam vystudoval střední všeobecně vzdělávací školu. V srpnu 1968 se zapojil do protestů proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Se skupinou spolužáků a kamarádů pokračoval v projevech odporu až do ledna 1970. V souvislosti s šířením letáku, který připomínal oběť Jana Palacha a vyzýval k odporu proti narůstající nesvobodě, byl zatčen. Komunistický soud ho odsoudil za pobuřování proti republice k devíti měsícům vězení. Nepodmíněné tresty dostali i další tři členové skupiny. Po propuštění pracoval v novojičínském podniku Pramen jako skladník a závozník. Poté dělal zásobovacího referenta Okresního stavebního podniku v Novém Jičíně. V listopadu 1989 se zapojil do dění sametové revoluce v Novém Jičíně, v podniku spoluorganizoval stávkový výbor. Byl členem prověrkové komise v řadách StB. V letech 1990 až 1992 působil jako zastupitel Nového Jičína za lidovce. Ve svobodných poměrech ho soudy plně rehabilitovaly a získal status příslušníka protikomunistického odboje.