Milan Zapletal

* 1924  †︎ 2013

 • „Patnáctého března jsme v Podivíně nastoupili do autobusu a jeli jsme. To už se vědělo z rádia, že už se, že nás německá armáda okupuje. Den předtím se to vědělo. A jeli jsme. Bylo nesmírně škaredé počasí, bláto, do toho padal sníh, který ale tál, když dopadl, a tím jsme jeli. Všechno bylo zablácené. Jeli jsme, jeli jsme až do Lužic a v Lužicích ta cesta navazovala na hlavní silnici z Břeclavi, z Ludenburgu. Tam na křižovatce stála německá hlídka a ,Halt!‘. Byli odporní vzhledem. To byli na motorce, v helmách, ti vojáci, co předjížděli nějaké konvoje a na křižovatkách zastavovali normální provoz, aby se to tam nepletlo. Zablácení, oškliví, sveřepý ksichty, helmy. No nepříjemný dojem to byl. Nás zastavili, stáli jsme asi půl hodiny. Když jsme přijeli do Hodonína, tam to vypadalo na první pohled normálně. V gymnáziu šli jsme dovnitř, dlouho se nic neudálo a nakonec přišel pan profesor, který nás neučil, úplně jiný, třídní ani nepřišla, a řekl nám, že jsme okupovaní, což jsme už věděli, a varoval nás, upozorňoval nás, abychom nedělali žádné provokační akce, že to nemá žádný smysl. Řekl nám, že v Hodoníně už je gestapo, ještě vím, že říkal, že to jsou ti v černých uniformách, ale jinak gestapo chodilo většinou v civilu. To ještě byla neznalost.“

 • „Když přišel domů, zaklepal na okno v přízemí té naší vilky, už jsem usínal, protože ráno jsem brzy vstával, čili už bylo tak k desáté hodině. Zaklepal na okno a mě to probudilo, šel jsem se kouknout a tam stál nějaký chlapík s kloboukem a povídá: ,To su já, Borek. Otevři.‘ Tak jsem otevřel okno, on skočil dovnitř. To už byl zatčený a puštěný. Zatčený byl 2. května a do Podivína přišel 5. nebo 6. května. Přešel tedy a řekl, že seskočil a že byl chycen a že považoval za jediné možné slíbit spolupráci a že je vedený jako spolupracovník gestapa a že mu umožnili, aby mohl jet do Podivína. Ale že v žádném případě není ta spolupráce myšlena vážně a že druhý den ráno pro něj přijede gestapo z Brna. A řekl mi: ,Běž to říci rodičům.‘“

 • „V neděli byl svátek matek a v pondělí přijelo gestapo potřetí. Přijeli odpoledne, protože já už jsem byl doma ze školy. A rodiče čekali, že tentokrát to bude trochu vážnější, tak s nimi mluvil zase jenom tatínek, který s nimi šel do zvláštní místnosti. My jsme s maminkou byli v jiné místnosti a čekali jsme, co tedy bude. No a ale za chvíli otec přišel, že pojede s nimi, a řekl mamince, že má jet také s nimi. Dneska si dodatečně říkám, že ona to také předpokládala. To, že byla celkem oblečená a vzala si pouze plášť, jak si pamatuji, a legitimaci a nějaké doklady, kabelku, a odešli. Se mnou nikdo nemluvil a já jsem zůstal doma sám. A oni odešli a já jsem se díval jen z okna, jak za nimi zaklaply dveře osobního černého auta a auto odjelo. A od té doby jsem je samozřejmě neviděl. A rodiče odvezli do Brna. Ještě jsme si bláhově mysleli, že maminku propustí po nějakém výslechu, což se samozřejmě nestalo. A zůstali tam až do prosince. Tatínek v Kouničkách a maminka na Cejlu.“

 • „Já myslím, že se nemá neodporovat zlému. Dacanům, zločincům i tomu, co bylo za války. Samozřejmě závisí na situaci, jestli člověk na to má a jestli tím nezpůsobí více škody. Hlavně když se člověk do toho dá, tak musí vydržet. Nesmí zůstat na půl cesty. Můj otec říkal, když se tenkrát bratr vrátil, že spolupráce s gestapem nepřipadá v úvahu (...) i za cenu, že bude perzekvovaná rodina, protože chápal, že Libor v rukách gestapa zůstat nemůže. A tak já z toho usuzuju, že on (otec) chtěl říct, že když to za to stojí a když se člověk do toho dá, tak to má dotáhnout do konce. Já si to myslím také.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Brno, 01.07.2007

  (audio)
  délka: 07:30:24
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Za rodiči zaklaply dveře černého auta a od té doby jsem je neviděl

Bratr Lumír Zapletal
Bratr Lumír Zapletal
zdroj: Archiv Jaroslava Čvančary

  Milan Zapletal se narodil se 23. října 1924 ve Velkých Bílovicích na jihovýchodě Moravy. Vyrůstal v městečku Podivíně. Nejstarší bratr Libor odešel na začátku okupace bojovat do zahraničí a do protektorátu se vrátil jako parašutista v řadách výsadku Bivouac. Byl však záhy zatčen a nucen ke spolupráci s gestapem. Spolupráci přijal jen naoko a za pomoci rodiny připravoval útěk. Zatímco se Libor se ukrýval na Valašsku i jinde na Moravě, rodiče a bratr Lumír byli zatčeni a deportováni do koncentračního tábora. Milan, tehdy student gymnázia v Hodoníně, zůstal v patnácti letech doma sám. Nakonec si gestapo přijelo i pro něj. Prošel koncentračními tábory Osvětim a Buchenwald. Bratr Libor se pokusil emigrovat pod falešnou identitou do Švýcarska, na nádraží v Karlsruhe byl však zatčen a deportován do brněnských Kounicových kolejí. Jeho pravá identita byla odhalena až později, byl poslán do samovazby v KT Mauthausen. Tam Libor Zapletal 27. září 1942 skonal smrtí oběšením. Válku z nejbližší rodiny přežili pouze Milan a jeho bratr Lumír. Po osvobození vystudoval Milan Zapletal medicínu a stal se lékařem. Zemřel 14. července roku 2013 ve věku nedožitých 89 let.