Jiří Zachariáš

* 1943

Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Budoucnost českého skautingu je v jeho minulosti

6606-photo.jpg (historic)
Jiří Zachariáš
zdroj: publikace Skautský oddíl Velena Fanderlíka – svědomí českého skautingu (2009)

Jiří Zachariáš, skauty přezdívaný Pedro, se narodil v Praze 16. dubna roku 1943 v rodině knihaře. Silně ho ovlivnila atmosféra rodného Žižkova. V roce 1947 vstoupil do skautského oddílu, který vedl Zdeněk Bláha (hrdina Pražského povstání). V první polovině padesátých let se připojil k oddílu Jaroslava Foglara, který fungoval pod hlavičkou tábornického oddílu Dynama Radlice, kde zůstal do dosažení roverského věku. Společně s Jiřím Kavkou následně vedl od roku 1962 turistický oddíl při ČSAV. V roce 1965 se podílel na založení střediska Psohlavci, jehož skrytým cílem byla všeobecná obnova skautingu. V roce 1968 založil vlastní středisko Spirála. Po rozpuštění Junáka v roce 1970 přešel s oddílem do tábornické unie mládeže při Tělovýchovné jednotě Slavie Žižkov. Začal vydávat samizdatový časopis pro rovery Cesta. Spolu se třemi dospělými skauty se mu podařilo v roce 1975 navštívit světové skautské jamboree v Lillehammeru. Stal se signatářem Charty 77. V roce 1982 se vrátil do oddílu Jaroslava Foglara, kde působil jako vedoucí až do začátku devadesátých let. V polistopadové době se podílel na založení Svazu skautů a skautek České republiky, odnože junácké organizace. Napsal několik knih a článků zabývajících se historií skautingu a osobností Jaroslava Foglara - Jestřába.