Judis Urbanová

* 1940

 • „Když jsme vyšly z bytu, z domova, tak maminka mi řekla: ‚Nic mi neříkej a na nic se mě neptej. Buď zticha.‘ Tak já jsem poslechla, protože jsem mluvila německy.“ – „A kdybyste nebyla zticha a mluvila německy?“– „Po válce to nebylo tak jednoduché. Byla tu po konci války protiněmecká nálada, tak to není divu.“

 • „Já jsem tam žila. Byly tam jeptišky. Vím, že pro mě přišly do pokoje – tam byly velké noclehárny pro ty děti – abych se oblékla. Já jsem se oblékla a ony mě vzaly k mamince. Když jsem šla po schodišti – tam je takové krásné schodiště, velké a široké – a viděla jsem tu maminku, tak jsem letěla k ní.“

 • „Mě tam [v Terezíně] našel člověk, který byl taky Žid, samozřejmě, ale byl u vykládání těch nákladních vozů, když přijel transport do Bohušovic. Ti staří lidé tam zůstali ve vlaku. Ten pán mě našel jako uzlík, zabalenou do nějakých hadrů. Brečela jsem, tak mě z toho transportu vytáhnul a vzal mě. Ten transport pokračoval dál, zřejmě do Osvětimi.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Praha, 24.04.2023

  (audio)
  délka: 01:30:13
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století TV
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Brečela jsem, tak mě vytáhl. Transport pokračoval dál, zřejmě do Osvětimi

Judis Urbanová, 2023
Judis Urbanová, 2023
zdroj: Post Bellum

Judis Urbanová, rozená Baerová, se narodila 2. října 1940 v Berlíně do židovské rodiny. Její matka Mimi Baerová zemřela necelý týden po porodu. Otec Alfred Baer byl novinář, kterého krátce po jejím narození zatklo gestapo a další roky strávil ve vězení, kde také krátce před koncem války zahynul. Po otcově uvěznění se jí ujala matčina sestra Regina Heitmann, která žila ve smíšeném manželství s árijcem. Brzy odvedla malou Judis do starobince, odkud začátkem roku 1943 nebo možná o něco dříve odjela transportem do Bohušovic nad Ohří u Terezína. Tam ji objevil František Leiner, který ji z transportu zachránil, a společně se svou ženou Ely se jí ujali. Na podzim roku 1944 deportovali Němci Františka Leinera z Terezína do Osvětimi. Ely Leinerová manžela brzy dobrovolně následovala. Judis Urbanová se mezitím dočkala v Terezíně osvobození a pak ji odvezli do jednoho z dětských domovů, které spravoval protestantský kazatel Přemysl Pitter. Po válce Ely Leinerová Judis Urbanovou vyhledala a přijala ji za vlastní. František Leiner válku nepřežil. Judis Urbanová chodila do školy v Praze a poté pracovala až do svého odchodu do důchodu v obchodě s textilem. V roce 2023 žila v Praze.