Vlasta Tkadlecová

* 1939  

 • „Svaz bojovníků (Svaz protifašistických bojovníků) chtěl, aby se naše rodina sešla na pietní vzpomínce. Sezvali všechny pozůstalé do Prahy. Byla jsem i se svým manželem. Všechno se odehrálo na Staroměstském náměstí. Byl tam i Smrkovský a také se nám podepsal. A nejstarší z nás, Božena Valčíková, pak šla k prezidentovi Ludvíku Svobodovi převzít vyznamenání.“

 • „Neměla jsem prostředky, abych jela do Mauthausenu, ale pořád jsem po tom toužila, abych viděla ta místa, kde naši byli. Až po roce 1989 jsem tam začala jezdit. V Terezíně jsem byla, kde byli vězněni. Tam byli od června do 22. října. Toho 22. října je dobytčákem odvezli do Mauthausenu. Dovezli je v jedenáct hodin v noci na takové malé vlakové nádraží. Odtud je hnali asi čtyři kilometry po horách do té věznice. Tam byli do 24. října. Pak nám přišly úmrtní listy. Maminku za..(bili) za několik minut dvanáct, tatínka kolem druhé hodiny. Všechno to bylo vypsáno v těch úmrtích listech.“

 • „Nebylo čím topit, tak jsme chodili do lesa na dřevo. Na hřiby jsme nechodili, protože bylo třeba přinést dřevo, abychom měli večer čím topit. Nosili jsme to na zádech. Sbírali jsme jen takové malé kousky, které rychle shořely. A když pak chodilo do hor moc lidí a na zemi už nic nebylo, tak jsme používali háky, kterými jsme stahovali ze stromů suché větve. A chodili jsme také na šišky a těmi jsme topili.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  ve Zlíně, 19.10.2018

  (audio)
  délka: 01:25:46
  nahrávka pořízena v rámci projektu Paměť pohraničí
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Každý den se modlím za popravené rodiče

Vlasta Tkadlecová / 1959
Vlasta Tkadlecová / 1959
zdroj: Archiv Vlasty Tkadlecové

Vlasta Tkadlecová, za svobodna Kolaříková, se narodila 13. července 1939 v Křekově u Valašských Klobouk. Když jí byly tři roky, její rodiče byli zatčeni a popraveni v koncentračním táboru Mauthausen. Matka Marie Kolaříková byla sestrou Josefa Valčíka, člena paraskupiny Silver A vysazené z Velké Británie do protektorátu. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha květnu 1942 se Valčík s dalšími parašutisty ukrýval v kryptě chrámu Sv. Cyrila a Metoděje v Praze, kde 18. června 1942 padl v nerovném boji. Nacisté pak v rámci odvety pozatýkali řadu Valčíkových příbuzných, jen z rodiny pamětnice popravili čtrnáct lidí. Vlastu a jejího mladšího bratra Josefa vychovala babička z otcovy strany Marie Kolaříková. Po škole pracovala v lese, jako dělnice ve zbrojovce ve Slavičíně a pak v zemědělském družstvu v Lipině. Vdala se za Jaroslava Tkadlece a měla s ním tři děti. Po roce 1989 opakovaně navštívila koncentrační tábory v Terezíně a Mauthausenu. Účastnila řady pietních akcí připomínajících aktéry útoku na Heydricha a oběti odplaty nacistů.