Zdeněk Streubel

* 1931

Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Nejkrásnější chvíle života jsme prožili na skautských táborech

dobová-Streubel.jpg (historic)
Zdeněk Streubel
zdroj: záběr z filmu "Grizzly" odvysílaný v pořadu "Dětské oči a bojovníci proti totalitě" (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10210209947-detske-oci-a-bojovnici-proti-totalite/408236100204002/titulky/)

Zdeněk Streubel - Balů se narodil 13. 6. 1931 v Polici nad Metují, kde prožil i své dětství a před válkou vstoupil do místní vlčácké smečky. Za války společně se svými kamarády zakládají klub Mladého hlasatele Ochránci polických skal, se kterým skautují až do konce války. Po válce se dostává zpět do Junáka v Polici nad Metují, ale poté se odstěhuje do Broumova, kde pomáhá zakládat 5. oddíl Olivětín. Tento oddíl si vybuduje v Bromouvě a okolí velké renomé. V roce 1950 je skauting zrušen, Zdeněk Streubel se, po vystudování vysoké školy, ještě pokusil zorganizovat tři tábory pod hlavičkou Pionýra s dětmi z broumovské školy. Po revoluci se stal starostou v Broumově.