Sixty Years After. Memory of Greek Civil War Refugees in Czechoslovakia, 1949-2009

Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies

Od konce řecké občanské války uplynulo v roce 2009 šedesát let a právě toto výročí se stalo jedinečnou příležitostí k připomenutí významné události, která má svoje kořeny v této občanské válce, a to odchodu řeckých uprchlíků z vlasti. Za tímto účelem vznikl na české akademické půdě ojedinělý projekt Sixty Years After. Memory of Greek Civil War Refugees in Czechoslovakia, 1949-2009, jenž se snaží zasadit životní příběhy imigrantů z Řecka do širšího sociopolitického kontextu.

Popis autorských práv

-