Příběhy českých krajanů na severním Kavkaze a západní Sibiři

Russian State University for the Humanities

Projekt natáčení rozhovorů s českými krajany na severním Kavkaze a západní Sibiři, realizuje doc. Sergej Skorvid.

Popis autorských práv

Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu „Příběhy českých krajanů na severním Kavkaze a západní Sibiři“ a zveřejněná na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen „autorská díla“), jsou výsledkem mezinárodní spolupráce organizace POST BELLUM, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2, IČ: 26548526 (dále jen „POST BELLUM“) a organizace The Russian State University for the Humanities / Ruská státní humanitní univerzita (RGGU),15 Chayanova st, Moscow (m. Novoslobodskaya), mohou být chráněna na základě jiného právního řádu, než právního řádu České republiky, a mohou se řídit jinou právní úpravou než zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za účelem zjištění podmínek oprávněného užití těchto autorských děl prosím kontaktujte na e-mailu: info@postbellum.cz