František Pospíšil

* 1952

 • „Vzpomínám na První máj, který jsme po revoluci dělali. Pečky, protože byly komunistické, byli tam Rusové a obrovské průvody, všechny fabriky měly povinně alegorické vozy a tak dále. My za lidovou stranu jsme tam připravili balonky pro děti a limonády a mluvili jsme na radnici. Někde v rohu postával jeden občan, víceméně postarší, a ten nás sledoval, ale jinak se všichni báli. Bylo tam ještě takové to podvědomí, že se komunisté můžou vrátit. Zkrátka v těch Pečkách to fakt nebylo jednoduché.“

 • „V Pečkách byla na začátku jediná manifestace, protože se všichni báli. Pak tam byl u nás Valtr Komárek a s ním jsem byl v podniku ZPA Pečky. Měli jsme tehdy vysvětlovat situaci dělníkům v ZPA. Tím, že Pečky byly vyloženě dělnické město, tak ti lidé z Občanského fóra, kteří byli za ZPA, domluvili, že vystoupíme s proklamacemi Občanského fóra v ZPA. Byl jsem tam tedy s tím panem Komárkem. Putovali jsme tam celým továrním prostorem těch hal v ZPA, a nikde jsme nedostali šanci vystoupit, protože ti dílenští mistři se báli. Stáli jsme třeba u jednoho stroje, odtud nás vypakovali k druhému stroji, tam Komárek něco řekl, a pak jsme se ocitli na vrátnici – ta naše mise dopadla špatně, protože jsme tam nemohli nic říct. Tím, že to bylo tak komunistické město, tak spousta lidí v Pečkách se bála.“

 • „Já jsem si pořád vědom toho, co mě učila mamka: pokora, trpělivost a láska. Za tím si pořád stojím, že tyto vlastnosti by měl mít každý politik. Mamka mi říkala: ‚To starostování, to není zaměstnání, to je poslání. Ty tam děláš poslání a takhle se k tomu musíš postavit.‘ Když to člověk vezme, s jakými platy jsme tam nastoupili, a děti mi pak vyčítaly, že těch dvanáct let pro ně bylo nejhorších z toho důvodu, že jsem nebyl věčně doma, nevěnoval jsem se rodině, neměl jsem na ni čas, manželka mi nadávala, že jsem pořád někde, a kolikrát jsem přišel domů a manželka mi říkala: ‚Kde máš Terezku?‘ A já jsem ji nechal ve školce… Takže jsem pro ni letěl, a hodná paní učitelka už ji vedla k nám domů.“

 • „Když jste byli vystěhováni do Peček, jak vás tam brali místní lidé?“ - „Byli k nám dost odtažití. Na mamku se koukali dost špatně, i na tátu. V tom JZD, kde pak mamka i taťka pracovali, mamka v odbytu zeleniny, tak to neměli jednoduché. Nám se spolužáci vysmívali, že chodíme do kostela. Chodili jsme na náboženství, a to se tehdy už nenosilo. S tím jsme měli problémy. Vždycky když paní učitelka říkala, že je náboženství, tak se nám smáli.“ - „Jako malí jste chodili do Pionýra?“ - „Ne jako do Pionýra, ale samozřejmě jsme museli nosit šátky. Byla tam vedena taková kniha, kterou měla na starosti nějaká spolužačka, která do ní zapisovala, když jsme zapomněli šátek. Byl s tím vždycky problém.“

 • „Protože jsme bydleli akorát v jedné místnosti, tak vždycky večer nám mamka narovnala matrace, na kterých jsme spali. Měli jsme totiž jen dvě postele, a nás bylo pět. Jednou večer byl velký rachot. Vtrhli k nám nějací estébáci. Já jsem z toho neměl rozum, ale mamka nám to pak říkala. Ti estébáci napadli taťku, že prý kradl šrot. Krmili prasata a ten šrot se ztrácel. Napadli mého taťku, že když je to jako třídní nepřítel, tak by to mohl být on, kdo krade šrot. Hledali šrot po celém bytě, ale samozřejmě nic nenašli. My děti jsme vůbec nechápaly, co se děje. Já jsem pak mamce říkal, že se přece museli taťkovi omluvit. Taťka se prý ale pak na nějaké schůzi ptal, jestli se mu někdo omluví. Zjistilo se totiž nakonec, že tím, kdo kradl, byl předák krmičské party. Kradl si to pro sebe. Táta když na schůzi vstal, bylo mu řečeno, že si má sednout a být rád, že mu nic neudělají. Takže se mu ani neomluvili. Ten soudruh, který kradl, dostal jen napomenutí a asi udělal chybu, že to u něj našli.“

 • „Když jsme byli nuceni z našeho statku odejít, vystěhovali nás do jedné místnosti, která byla bez oken. Tak, jak mi to mamka povídala, tak to bylo úplně strašné. Nebyly tam okna, komín, nic. Všechno nám sebrali a nesměli jsme nic vlastnit. Táta si akorát schoval motorku, takže na ní pak jezdil do Kutné Hory s jednotlivými okny ke sklenářovi, aby je zasklil. No bylo to strašně tvrdé. Opravilo se to, ale nebyla tam voda ani elektřina. Moje nejstarší sestra chodila do školy čtyři kilometry pěšky a na zpáteční cestě musela nosit nějaký proviant – chleba a mléko. Byli jsme za komunistů proklamovaní jako boháči, protože jsme mívali statek, ale to samozřejmě nebyla pravda. Mamka říkala, kolika lidem s taťkou pomohli, a k nám se dobře zachovala jen jedna paní, ke které si táta mohl jezdit pro mléko. Musel ale až večer, aby ty lidi nějak nekompromitovalo, že se spolčili s rodinou Pospíšilových.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Praha, 06.06.2019

  (audio)
  délka: 01:42:44
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století TV
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Komunisté nás vyhnali a rodina se musela přestěhovat do jednoho pokoje bez přístupu k pitné vodě a elektřině

Ing. František Pospíšil se narodil 14. května 1952 v Kutné Hoře. Pochází z rodiny tzv. kulaků, kteří byli v roce 1952 násilně vyhnáni z vlastního statku v Mezohlezích, které se nachází nedaleko Kutné Hory. V důsledku odmítnutí vstupu do JZD byl rodině zabaven veškerý majetek. Jejich statek býval jedním z největších na Kutnohorsku. Pětičlenná rodina byla vyhnána komunistickými úřady a přestěhována na samotu nedaleko Mezohleze, kde všichni žili v jedné místnosti bez přístupu k pitné vodě a eletřině. Jeho otec musel pracovat v místním JZD, děda byl přestěhován do domu bez elektřiny. Babička zkolabovala a následně zemřela. Onemocněli i jeho rodiče, kteří tězce pracovali a pohybovali se ve stresujícím prostředí. Oba bratři jeho matky, Jaromír a Slávek Chlapcovi, byli v padesátých letech vězněni v komusnistických lágrech. Po šesti letech byla rodina Pospíšilových přestěhována do Peček, kde všichni pracovali v místním JZD. Rodina, kterou ostatní označovali za tzv. kulaky, si tak musela zvykat na zcela nové prostředí. Děti byli ve škole šikanovány z důvodu náboženského vyznání rodiny. V roce 1967 začal František navštěvovat střední školu v Poděbradech. V průběhu roku 1968 byla jeho matka politicky aktivní, sbírala podpisy pod iniciativu Dva tisíce slov. I toto se samozřejmě vepsalo do hodnocení jejich dětí. František nebyl přijak ke studiu v Praze, a proto začal studovat nástavbu v Pardubicích. Nakonec dostudoval na fakultě v Plzni, studium zaměřené na vysoké napětí. V letech 1978 a 1989 pracoval v Tesle v Kolíně. Nejprve jako konstruktér, později jako programátor CNC systemů a operací obráběcích strojů. V roce 1979 založil rodinu. Nejprve všichni žili v Pečkách, později se přestěhovali do Kolína. V listopadu 1989 se František Pospíšil stal iniciátorem politických změn v Pečkách, byl aktivním členem Občanského fóra a později i starostou Peček. Statek byl rodině v roce 1994 navrácen v restituci, dnes je využíván Františkovým synem. Příběh rodiny byl zvěčněn v knize Miloslava Růžičky Vyhnanci - akce „Kulak“.