Milena Pelcnerová

* 1938

 • „Když tatínek byl zavřený, tak oni byli na Pankráci, v Terezíně, já nevím, cestovali. A on psal v dopise mamince, že budou na Kladně, myslím, že si to pamatuji dobře, že to bylo Kladno, že tam chodili, protože když byli mladí, museli dělat, oni je nenechali jen tak zavřené, ti museli dělat. Že budou vykládat vagony a že by nás ještě rád tatínek viděl, jestli by tam za ním mohla přijet. A maminka, ony se ty ženské některé těch zavřených scházely, já nevím, vím, že chodila hodně na Novou Hospodu a myslím, že se jmenovala paní Marková, ale to jako nemůžu tvrdit. Tak se nějak dokázaly domlouvat, jak to bude. Tak maminka řekla, že za tím tatínkem pojedu, že napřed vezme mě. Ty ženské jí poradily, že nesmí jít jako normálně, aby bylo vidět, že musí vypadat, jako že na tom Kladně bydlí. Takže si vzala, uvázala šátek na babku, zástěru, bandičku, jako že jde na nákup, no a šly jsme a čekaly jsme, až je povedou. Shodou okolností tatínek šel první takhle na konci té řady, já nevím, kolik jich šlo, takže jsem ho hned viděla. Maminka mi říkala: ‚Jenom se dívej a můžeš tatínkovi zamávat, ale nesmíš se ani hnout.‘ No, jenomže mně se těžko může říkat, dítěti, že když uvidí tátu, já jsem se k tatínkovi rozběhla, tatínka jsem chytla za ruku, on mi ruku vzal, pohladil mě po hlavě a takhle mě: ‚Musíš za maminkou.‘ Protože on pořád šel, on se nesměl zastavit, ale už tam stejně byl gestapák. Maminka už přiběhla, ta mě chytla, gestapák vzal maminku i to... na to velitelství ji vedli, tam ji vyslýchali, mě nechali řvát u vrat, já jsem se tam bála, tak jsem plakala. No, maminku pustili a jely jsme domů.“

 • „V listopadu v roce 1944 byl tatínek odsouzený k trestu smrti, i když popravení byli až 19. února 1945. Když v tom únoru přišlo vyrozumění a přišel balíček jeho prádla, šatů, co tam po něm zbylo, že byl popravený, tak my jsme s bratrem, s maminkou spali v kuchyni. Byla zima, tenkrát bylo sněhu, měsíček svítil a já jsem se probudila a maminka nebyla v posteli. Tak jsem koukala z okna a proti oknu jsme měli studnu a maminka stála u té studny. Tak jsem vzbudila bratra a šli jsme za ní ven. Ona chtěla, jak byla nešťastná, skočit do té studny. Tak my jsme ji prosili, aby šla s námi domů. Ona potom doma se nám omlouvala, že prostě abychom jí to odpustili, že to chtěla udělat, že prostě už nevěděla, jak dál. Protože měla vlastně čtyři děti – a bez prostředků.“

 • „Ještě mi nebylo pět let, když zavřeli tatínka. A na to mám vzpomínku. Když pro něj přijelo gestapo, tak já jsem byla venku. A když přijeli, tak na Hájích u školy se rozbíhají cesty na dvě. Napřed jeli tou spodní cestou, tam se ptali, kde tady bydlí Pouchanič, no tak někdo mu tam řekl, že je to na hořejší cestě, tak se vrátili. A tenkrát auto, to byla vzácnost vidět. No tak tatínek, ten tam řezal pařezy na dvoře, slyšel auto, tak šel k vrátkům. Oni tam u něj zastavili a řekli: ‚Kde tady bydlí Pouchanič?‘ A on řekl: ‚To jsem já.‘ Nevím, to si nepamatuji, jestli mohl si jít pro něco domů si obléci, nebo jestli hned v ten moment ho naložili do auta, ale já na té cestě byla. Do toho auta když si sedl, tak jsem si myslela, že jede jen tak asi na výlet nebo nevím. Když si sedl, tak se otočil a zamával mi a já mu mávala taky. A potom když psal domů, tak napsal, že v tom autě dostal první facku za to, že zamával.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Smolotely, 19.04.2022

  (audio)
  délka: 01:07:08
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy našich sousedů
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Ještě mi nebylo pět let, když pro tatínka přijelo gestapo

Milena Pelcnerová
Milena Pelcnerová
zdroj: Post Bellum

Milena Pelcnerová, rozená Pouchaničová, přišla na svět 23. prosince 1938 v Hájích u Příbrami jako nejmladší ze čtyř dětí. Její otec Ivan Pouchanič byl za války aktivní v odboji. V listopadu 1943 jej zavřelo gestapo a věznilo ho na Pankráci a v Terezíně. V listopadu 1944 otce odsoudili za odbojovou činnost k trestu smrti, popraven byl spolu s dalšími příbramskými odbojáři 19. února 1945 v Brandenburgu. Rodina dostala jen krátké vyrozumění a balíček šatů. Pamětnice vzpomíná na okamžiky konce války na nedaleké Slivici. V roce 1944 nastoupila do obecné školy v Hájích a po absolvování měšťanky v Příbrami úspěšně složila zkoušky na Pedagogický institut v Brandýse nad Labem. Kvůli maminčinu špatnému zdravotnímu stavu jí ale neměl kdo platit internát. Vyučila se tedy prodavačkou metrového textilu a práce ji nakonec bavila. Vdávala se v sedmnácti letech, s manželem vychovali tři děti. S rodinou žila v Hájích a krátce prodávala v Příbrami. Poté se přestěhovali s manželem do nedalekých Smolotel, kde Milena po mateřské dovolené nastoupila jako poštovní doručovatelka. Jakmile děti povyrostly, pracovala na různých pozicích v JZD Smolotely až do důchodu. Vzpomíná na invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, kdy měla syna v Praze v nemocnici. O sametové revoluci se dozvěděla z televize. V roce 2022 žila Milena Pelcnerová ve Smolotelích.