Josef Odvárka

* 1936

 • „Tady jim šlo zřejmě hlavně o majetek a pak taky vyhladit z lidí tu víru a nějak to v nás zeslabit, protože oni věděli, že nás rodiče vedou taky k víře, že nás vedou podle Bible, a to se jim nezamlouvalo. Vzpomínám si, jak řval ten prokurátor: ‚A co jste vlastně chtěli z těch dětí vychovat?‘ Takovou otázku, i když nás vychovali dobře, maminka například byla vyznamenaná jako vzorná matka – asi šest měsíců předtím, než tatínka zabásli, přišlo od národního výboru vyznamenání, že maminka je vzorná matka – vychovala šest dětí. Tenkrát už měla tři. A pak tohle!“

 • „Tatínek v jednom dopise píše: ‚Nevěř, co říkaj lidi.‘ Protože se říkalo ve Dvoře, že se u nás našly zbraně, a dokonce že jsme měli doma vysílačku. (‚To bylo na soudu, já se na to pamatuju, jak to tam říkal nějakej svědek, toho chlapa jsem v životě neviděla,‘ říká paní Odvárková.) Nějací svědci u soudu byli, ale my jsme je vůbec neznali. Vím, že se takhle mluvilo, a ten tatínek to asi věděl, že do toho (komunisti) něco motaj, a tak maminku upozorňoval: ‚Nedej na řeči lidí!‘“

 • „Pak tatínek a ještě jeden pán, tedy bratr – my říkáme bratři věřící – jeli do Trutnova k církevnímu referentovi, jestli bychom se mohli teda dál shromažďovat, že nic neděláme proti státu nebo něco podobného. Jenže on říkal: ‚To nemůžete sami, to musíte mít nějakého vedoucího, kterého vám přidělíme, člověka, třeba faráře, který na vás bude dohlížet, jestli dodržujete předpisy.‘ No ale když nad tím bratři uvažovali, tak řekli, že to není možný – my máme předpisy v Božím slově, abychom se podle něj shromažďovali. Protože je psáno: lépe je poslouchat Boha než lidi a Bůh, ten nám říká, jak se máme shromažďovat: Neopouštějte společnost shromáždění svého. – No tak my musíme mít nějaký shromáždění, ale pak taky je psáno, že nemáme mít nějaký vedoucí, otce, mistry – v některých církvích to je, ale není to správný, jak to říkal Ježíš, že všichni bratři by si měli být rovni.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Dvůr Králové nad Labem, 16.07.2011

  (audio)
  délka: 59:36
  nahrávka pořízena v rámci projektu Příběhy 20. století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Naší zbraní je Boží slovo a naší vysílačkou modlitba

1874-portrait_former.jpg (historic)
Josef Odvárka
zdroj: autor Iva Růžičková

Josef Odvárka se narodil 15. dubna 1936 jako jedno ze šesti dětí Františka a Marie Odvárkových. Rodina, která se hlásila k protestantské církvi a účastnila se křesťanských shromáždění, žila ve Dvoře Králové. Otec František Odvárka (1908-1989) pracoval jako kovář, matka se starala o osmičlennou rodinu. 8. prosince 1959 byl otec zatčen a 9. března 1960 odsouzen ve vykonstruovaném procesu s pětičlennou křesťanskou skupinou za podvracení republiky a protistátní činnost k trestu odnětí svobody na dva a půl roku. Součástí trestu byla i ztráta majetku a nemožnost zaměstnání v původní profesi. Věznění Františka Odvárky a konfiskace rodinného majetku včetně poloviny domu znamenaly pro početnou rodinu velkou komplikaci. Rehabilitace, o niž žádal v roce 1968, se František Odvárka již nedočkal, zůstal však stejně jako jeho rodina pevně věřícím křesťanem. Jeho syn Josef Odvárka žije s manželkou ve Dvoře Králové.