Václav Obadálek

* 1961

 • „Poslanci, kteří vyšetřovali zločiny na německém obyvatelstvu, v té době už věděli, že budou nepohodlní, že podobné věci se zametou pod koberec. Tak přemýšleli, jak ochránit svůj život a rodiny. I pan doktor Bunža byl několikrát vyzván, aby emigroval. Řešil to tak, že se nevracel domů, přespával na různých místech a do parlamentu chodil po různých trasách. Tatínek dělal spojku mezi ním a jeho rodinou: když zavolal on nebo jeho manželka, vyřídil, co bylo třeba.“

 • „Tatínek a jeho spoluvězni se v kriminále snažili pochopit, proč je komunisti zavřeli, a tak studovali marxismus-leninismus. Byla tam spousta vzdělaných lidí – kněží, právníci, lékaři – a běžně se konaly přednášky a semináře. Mám čtyřstránkový dopis z roku 1956, ve kterém otec svému nejstaršímu bratrovi popisuje ekonomický a filozofický základ komunistického materialismu a vysvětluje, proč to nemůže fungovat a nefunguje. V kriminále získal o tom, co se děje v komunistickém bloku, lepší informace než lidi, kteří měli ,obyčejné starosti‘: chodit do práce a vodit děti do školy.“

 • „Pamatuju si, že když jsem na vysoké škole jednou šel z týnského kostela, začali mě fotit nějací chlapi ve středních letech. Šel jsem pryč Kozí ulicí a oni za mnou, tak jsem začal kličkovat Bílkovou, ale pořád byli za mnou. Nevím, jestli šli cíleně za mnou, nebo číhali na mladé lidi před kostelem poté, co skončila mše.“

 • „Po celou dobu věznění maminka otce podporovala a chodila za ním. Všude se představovala jako jeho snoubenka, v Horní Moštěnici o ní rodina mluvila dokonce jako o Václavově manželce. V té době jí asi začínalo být jasné, že nemůže Vaškovi říct: ,Mě to už nebaví, jsi v kriminále osm let, já chci taky žít.‘ V roce 1948, kdy se s tatínkem poznali, měla nápadníka z Domažlic, který tento stav několik let vydržel, ale pak za ní přijel, setkal se s ní před obchodem jejích rodičů a řekl jí: ,Jano, já bych si tě chtěl vzít, půjdeme za tvými rodiči a já je požádám o tvou ruku.‘ Ale ona mu řekla, že to nejde, a rozešla se s ním.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Praha, 19.03.2015

  (audio)
  délka: 01:31:37
  nahrávka pořízena v rámci projektu Paměť národa (ve spolupráci s Českou televizí)
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Tatínek studoval marxismus-leninismus, aby pochopil, proč ho zavřeli

Student Václav Obadálek
Student Václav Obadálek
zdroj: Pamět Národa - Archiv

Václav Obadálek mladší (nar. 20. července 1961 v Praze) je synem Václava Obadálka staršího. Vystudoval Střední průmyslovou školu jaderné techniky a obor Ekonomika a řízení na ČVUT. Během vojenské služby pracoval mimo jiné jako programátor, v oboru informačních technologií působí dodnes. Václav Obadálek starší krátce po druhé světové válce vstoupil do Československé strany lidové a angažoval se v politickém dění. V letech 1947-1948 zastával post tajemníka Československé strany lidové a ve výkonu své funkce sledoval činnost vyšetřovacích komisí, které se snažily objasnit zločiny proti lidskosti spáchané na konci války a krátce po ní. V roce 1948 byl zatčen a odsouzen v procesu s Miroslavem Chocem. Mezi lety 1948 a 1960 byl z politických důvodů vězněn. V roce 1956 se v zastoupení oženil s Janou Dobíhalovou, svou známou z divadelního souboru, která jej řadu let ve vězení navštěvovala; řádný církevní obřad se konal roku 1960.