Václav Nosek

* 1943

 • „My jsme se v roce 1997 rozhodli, že by bylo dobře, kdyby na ‚žižkovské reálce‘, my tomu dodneška říkáme žižkovská reálka, i když je to gymnázium na Sladkovského náměstí, tak jsme se rozhodli, že A. B. Svojsík tam, asi čtrnáct let tam byl profesorem tělocviku, takže by bylo dobrý, my to považujeme za kolébku českého skautingu, takže by bylo dobrý, kdyby tam byla pamětní deska. Svojsík tenkrát ještě žádnou pamětní desku neměl. Tak jsme tenkrát vydali dva odznaky – jeden s normální patinou, jeden zelený, začali jsme je prodávat. Tenkrát ta výrobní cena byla, já nevím, dvaceti pětadvaceti korun a my jsme ten bronzovej prodávali za stovku, ten zelenej za dvě stovky a víc, ale s tím, samozřejmě, že kdo by si ty odznaky koupil, tak tím přispěl na tu desku. Tenkrát byla ta odezva veliká a stalo se to, že jsme vybrali přes osmdesát tisíc nebo devadesát tisíc a nechali jsme ulít u jednoho zvonaře, to jsou lidi, který odlejvaj zvony kostelní, ale taky tyhle velký pamětní desky, tak jsme nechali, támhle někde pod Orlickejma horama, tam jsme nechali odlít velkou bronzovou desku, která teda se pak nainstalovala na ‚žižkovskou reálku‘ a tam dodneška visí. Takže o to se taky zasloužil náš odbor skautského sběratelství, že se vlastně Svojsík dočkal své pamětní desky.“

 • „Za první skautské známky se považují tři známky z pevnosti Mafeking v Jižní Africe, kdy ta pevnost byla obléhána, B.-P. byl velitelem, který brání tu pevnost, a protože byli v naprostý izolaci, tak tam nechal natisknout tři známky, na těch známkách je on sám a na jedné známce je takovej kluk s kolem, cyklista, kterej tam po tý oblasti rozvážel poštu. Jenomže zase někteří říkají: ‚Ano, je tam na těch známkách B.-P., má to spojitost s Baden-Powellem, se skautingem, ale vlastně skautské známky to být nemůžou, protože to bylo v roce 1900, a skautské hnutí, jak je známo, se datuje od roku 1907, až, čili to nemůžou být skautské známky, přestože na nich, tenkrát ani ne generál, ještě plukovník, Baden-Powell jako je.‘ Tak potom opravdu ty první známky, opravdu skautský, na kterých se objevuje slovo skaut nebo skautský symbol, tak to můžeme být nesmírně hrdí, že jsou to právě známky československé.“

 • Celé nahrávky
 • 1

  Praha - výstava Trochu lepší svět, 10.05.2012

  (audio)
  délka: 01:15:36
  nahrávka pořízena v rámci projektu Skautské století
Celé nahrávky jsou k dispozici pouze pro přihlášené uživatele.

Sběratelství je most, který spojuje dětství s dospělostí

Václav Nosek
Václav Nosek
zdroj: Pamět Národa - Archiv

Václav Nosek se narodil 31. května 1943. Jeho otec založil v roce 1919 skautský oddíl v Polici nad Metují a pamětníkův o dvanáct let starší bratr byl také skautem. V roce 1949 byl uvězněn a o skautingu se pak v rodině až do roku 1968 nemluvilo. Václav Nosek od dětství sbíral nálepky z krabiček od sirek, známky a další předměty. Přes známého z Belgie, kterému posílal české známky, měl od roku 1972 z USA předplacený časopis pro sběratele skautských známek. V roce 1973 začal vydávat vlastní časopis pro sběratele, ZIPS, který vychází dodnes. V druhé polovině devadesátých let inicioval umístění pamětní desky A. B. Svojsíka na budovu gymnázia na Sladkovského náměstí v Praze, bývalé žižkovské reálky, kde Svojsík kdysi působil. Pracoval jako redaktor v Tiskovém a distribučním centru Junáka, kde mimo jiné založil edici skautských deníků. Vydal zde také deník A. B. Svojsíka, který našel při vyklízení jeho pozůstalosti. V roce 2000 založil Klub skautských sběratelů.